Javna razprava o CPS

  • 05 Julij 2016 |

DSCN3387Četrtek, 30. 6. 2016 – Na temo izdelave Celostne prometne strategije (CPS) v občini Črnomelj, katere naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, je v sejni sobi potekala razprava, kjer so predstavniki Občine Črnomelj in podjetja Harpha Sea, d.o.o. Koper predstavili namen in postopek izdelave CPS ter vse prisotne pozvali k podaji predlogov in mnenj na trenutno stanje v prometu.

Javne razprave se je udeležilo 12 udeležencev iz različnih področij (predstavniki podjetja Livar d.d. in Esol d.o.o., Doma starejših občanov Črnomelj, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Združenja šoferjev in avtomehanikov Bele krajine ter nekaj občanov). Obisk je bil sicer skromen, vendar pa je bila razprava zelo konstruktivna in podprta s konkretnimi predlogi in ukrepi na področju izdelave CPS.

Tako so bile na javni razpravi podane pobude za:

  • zmanjšanje tranzita in umiritev prometa skozi staro mestno jedro in s tem povečanje javnih površin namenjenih ljudem in kolesarjem,
  • ureditev varnih šolskih poti in posledično umiritev prometa na določenih območjih mesta,
  • ureditev pločnikov tako, da bodo uporabni tako za invalide, kot tudi mamice z vozički,
  • ureditev kolesarske steze skozi celotno mesto Črnomelj,
  • izgradnjo povezave med mestnim jedrom in poslovno cono Majer in s tem ureditev parkirišč v poslovni coni Majer – s tem bi v mestnem jedru pridobili več urejenih površin namenjenih nam vsem in povečali kakovost bivanja občanov.

V 1. fazi procesa izdelave CPS se trenutno izvajajo intervjuji z določenimi deležniki v prometu, pregledujejo se obstoječi dokumenti na temo prometa v občini Črnomelj, izvajajo se terenski ogledi stanja.

V sredo, 13. julija 2016, ob 18.00 bo na Vinici potekala 2. javna razprava, kjer bodo občani še vedno lahko podali svoje pobude in predloge. Prva faza izdelave se bo zaključila konec julija 2016 z analizo izzivov in priložnosti ter na podlagi tega oblikovanih različnih scenarijev, ki bodo pomagali izboljšati razumevanje potencialov prometa v prihodnosti naše občine.

CPS je dokument, ki upošteva in nadgrajuje obstoječe strateške dokumente občin in s katerim se oriše učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa, ki med uresničevanjem pomagajo doseči celostne spremembe in posledično višjo kakovost bivanja. Gre za nov način razmišljanja, ki pomeni korak k bolj trajnostnemu načrtovanju prometa v občini. Glavno vodilo občine Črnomelj je: »Če bomo spremenili način razmišljanja in načrtovali za ljudi in prostor, bomo dobili prostor za ljudi in s tem višjo kakovost bivanja. V kolikor pa bomo načrtovali za avtomobile, bomo dobili prostor za avtomobile in promet.«

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.