Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo in nadomestno gradnjo starega dela OŠ LOKA

Začetek projekta – 2015 , Predviden konec projekta – 2018

Zaradi dotrajanosti starega dela OŠ Loka Črnomelj je v začetku leta 2018 predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in nadomestno gradnjo starega dela šole, za kar je na Upravne enoti Črnomelj vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja in bo po pridobitvi le-tega narejena še projektne dokumentacije za izvedbo investicije (PZI).

Vrednost projekta:
30.134,00 EUR

Viri financiranja:
Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.