Novi Vrtec Loka

Dokument identifikacije investicijskega projekta za gradnjo Vrtca Loka s podrobnim tehničnim opisom projekta je pridobljen in potrjen s strani Občinskega sveta Občine Črnomelj. Pridobljen je geodetski načrt ter izvedene geološko geomehanske raziskave in izdelano poročilo. V teku je tudi izdelava projektne dokumentacije za rušitev starega dela Vrtca v Loki. Načrtujemo, da bo vrtec zgrajen v šolskem letu 2019/2020. Z izgradnjo vrtca naj bi pridobili nove prostore za izvajanje predšolske vzgoje, in sicer 10 igralnic, kuhinjo, večnamenski prostor, ki bo med drugim namenjen tudi gibalnim aktivnostim ter prostore za osebje in ostale potrebne spremljajoče prostore. Novo zgrajeni vrtec se bo povezal z obstoječim (novejšim) objektom vrtca v Loki, v katerem delujejo 4 oddelki. Z izgradnjo zadevnega vrtca naj bi Vrtec Otona Župančiča Črnomelj deloval le na dveh lokacijah, in sicer v Loki in na Čardaku.

Gradnja Vrtca Loka se bo izvedla preko javno-zasebnega partnerstva, kar je tudi sprejel Občinski svet Občine Črnomelj na decembrski seji 2017.

Ocenjena vrednost projekta po:
Lesen vrtec = 5.037.443,90 EUR
Zidan vrtec = 4.351.357,29 EUR

Predvideni viri financiranja:
Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.