Kanalizacijsko omrežje »Črnomelj - Kočevje«

Potrebno še dokončati zunanjo ureditev črpališča Kočevje. Z izgradnjo bo omogočena priključitev dela območja Nova Loka in ulice Kočevje na centralno ČN Črnomelj (koli 300 PE – populacijskih enot oz. prebivalcev). Omogočena bo dograditev kanalizacije do črpališča za območje nove pozidave OPPN Kočevje ter Čopovo in Marentičevo ulico.

Vrednost projekta:
87.985,42 EUR v letu 2016 za črpališče s priključki, od tega 87.510 EUR nepovratna sredstva po 21. členu ZFO-1.
57.133 EUR v letu 2017 (10 % zadržanega zneska za nadzor in kanalizacijo Črnomelj – Ul. Kočevje ter strošek tehničnega pregleda).

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.