Ureditev sprehajalne poti – 1. faza

Ureditev sprehajalne poti je nadaljevanje urejanja površin v odprtem prostoru mestnega jedra Črnomelj. Z urejeno potjo na Majer in dokončanjem akvadukta MajerVojna vas se odpirajo nove možnosti sprehajalnih kot tudi funkcionalnih povezav v mestu. Glede na finančne zmožnosti proračuna bo obvodna pot v prvi, delni fazi zajemala najnujnejše ureditve za vzpostavitev povezav in navezav na širše območje.

Vrednost projekta bo znana po končani izbiri izvajalca

Vir financiranja: Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.