Meteorna kanalizacija Kvasica

Izdeluje se projektna dokumentacija za ureditev odvodnjavanja v strnjenem delu naselja Kvasica. Možna bo priključitev iztokov in malih komunalnih ČN na meteorno kanalizacijo. V teku je priprava služnostnih pogodb, ki so pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Vrednost projekta: 2.500 EUR z DDV v letu 2017 (projektna dokumentacija).

Vir financiranja: Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.