Kanalizacija, čistilna naprava Dobliče in prometna ureditev naselja Dobliče

Z namenom boljše zaščite glavnega vodnega vira v občini in Beli krajini ter opremljanja naselij z infrastrukturo pripravljamo projektno dokumentacijo za kanalizacijo za strnjen del naselja Grič pri Dobličah in Dobliče.

Predvidena je izgradnja 15 kanalov skupne dolžine 3.960 m in čistilna naprave za 600 PE (populacijskih enot). Odkup zemljišč za ČN je dogovorjen, v začetku novembra 2018 pa so bile podpisane pogodbe o služnosti za kanale. Izvedba investicije, ki je ocenjena na 2.323.607 EUR je v NRP 2018-2021 predvidena v letih 2019 do 2021.

Za vzporedno izvedbo prometne ureditve glavne ceste čez naselje Dobliče je izdelana projektna naloga za pločnik, par avtobusnih postajališč in cestno razsvetljavo.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.