Obvoznica Črnomelj (Kajuhova ul., Ul. 21. oktobra)

Izdeluje se projektna dokumentacija PZI za preusmeritev državne ceste na Ul. 231. Oktobra in po priključni cesti mimo kotlovnice na obvoznico. Uredi se prometna signalizacija, javna razsvetljava, kolesarski stezi in postajališči za avtobuse.

Vrednost projekta: 113.713 EUR z DDV

Vir financiranja: Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.