Izdelava Celostne prometne strategije za občino Črnomelj

Začetek maj 2016
Predviden konec maj 2017

Izdelava Celostne prometne strategije (CPS) je v zaključni fazi. V januarju 2017 bo potekala še zadnja delavnica na to temo, v februarju pa bo izdelana končna verzija dokumenta in v marcu 2017 bo le ta predstavljen in podan v potrditev Občinskem svetu Občine Črnomelj. Na podlagi tega dokumenta se bo lahko v programskem obdobju 2014-2020 črpala sredstva za prometno infrastrukturo v mestu Črnomelj. V dokumentu bo opredeljen celostni pristop reševanja prometnih problemov na območju Občine Črnomelj. V akcijskem načrtu bo na ukrep natančno navedeno na kaj se bo podal poudarek in katere aktivnosti se bodo na posameznem področju izvajale.
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

58.560,00 EUR z DDV
Kohezijski sklad, Ministrstvo za infrastrukturo, Občina Črnomelj

kohezijski sklad EU naložba v vašo prihodnost

Min za infrastrukturo

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.