Izgradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v poslovni coni TRIS Kanižarica 1. Del

Začetek – predvidoma marec 2017
Konec – september 2017

Novembra 2016 je Občina Črnomelj prejela sklep MGRT za sofinanciranje izgradnje ekonomsko poslovne infrastrukture v poslovni coni TRIS Kanižarica – 1. Del. V letu 2017 pričakujemo podpis pogodbe z MGRT in spomladi pričetek del. V severnem delu poslovne cone TRIS Kanižarica je stanje infrastrukture v slabem stanju oziroma je samo delno urejena. Ker obstoječa infrastruktura ne zagotavlja pogojev za nadaljnjo rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest se je Občina Črnomelj odločila zgraditi v delu poslovne cone TRIS (kjer je izkazan interes posameznih podjetij) ekonomsko poslovno infrastrukturo, ki obsega izgradnjo dela ceste F, ceste B, ceste D2 ter pripadajočo fekalno in cestno kanalizacijo, javno razsvetljavo ter pločnike.

498.391,72 EUR z DDV
Evropski sklad za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Občina Črnomelj

Navedena odobrena sredstva predstavljajo delež do največ 90 % upravičenih stroškov operacije, pri tem so nepovratna sredstva v deležu 75 % namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in v deležu 25 % namenska sredstva državnega proračuna. Preostali del do celotne vrednosti investicije bo zagotovljen iz proračuna Občine Črnomelj.

logo eu eszrr

ministrstvo mgrt logo

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.