Izgradnja ekonomsko – poslovne infrastrukture v poslovni coni Majer

Izbira izvajalca:
konec februarja 2017
Terminski plan izvajanja del: marec 2017
september 2017

Novembra 2016 je Občina Črnomelj prejela sklep MGRT za sofinanciranje projekta, pogodba o sofinanciranju še ni podpisan.
Z načrtovanim vlaganjem v ekonomsko-poslovno infrastrukturo bo Občina Črnomelj v skladu z namenom javnega razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017 omogočila posameznim podjetjem povečanje obsega poslovanja, ustvarjanje nove dodane vrednosti in omogočanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest (predvidenih 22 novih zaposlitev). Izdelana je projektna dokumentacij za izvedbo (PZI) na osnovi katere bo izbran zunanji izvajalec za izvedbo investicije v prenovo dotrajanih in ponekod že uničenih cestišč, skupaj s prenovo komunalne in druge javne infrastrukture.

Skupna vrednost investicije (z DDV): 499.961,54 EUR

Predvidena vrednost sofinanciranja: 386.104,09 EUR (85% EU sredstva, 15% RS)

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Ostali viri financiranja: proračun Občine Črnomelj

logo eu eszrr

ministrstvo mgrt logo

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.