Obnova šole na Preloki – 1. faza

V januarju 2017 pridobljeno gradbeno dovoljenje in podana vloga na javni razpis
Začetek: september 2017
Zaključek: oktober 2018

Ker je obnova stavbe šole na Preloki investicijsko zahteven projekt načrtujemo obnovo po fazah.
V 1. fazi je predvidena prenova spomeniško zavarovanega objekta, ki ima klet, pritličje, nadstropje in neizkoriščeno mansardo, in sicer do te mere, da se prepreči propadanje stavbe. V tej fazi se objekt obnovi do te mere, da se prepreči propadanje stavbe (statična sanacija, obnova strešne konstrukcije in strehe, sanacija fasade, notranjih sten in stropov, sanacija stopnišč, sanacija stavbnega pohištva, sanacija stavbno kleparskih elementov in delna sanacija tlakov).
Z dokončanje obsega del 1. faze bi bili korak naprej k realizaciji dolgoročnih ciljev turistične ponudbe Bele krajine, možnosti pa vidimo tudi v prijavi na čezmejne projekte, ki pa ne dopuščajo sanacije objekta ampak dajejo poudarek vsebinam (prevelika finančna vrednost).V nadaljnjih fazah bi bil poudarek prijav predvsem na vsebinah.
V januarju 2017 je bila za sofinanciranje projekta izvedbe 1. faze podana vloga na javni razpis Ministrstva za kulturo (Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo)

Ocenjena vrednost investicije 1. faze:
458.218,32 EUR z DDV po stalnih cenah
Predvideno financiranje projekta:
Ministrstvo za kulturo: 200.000,00 EUR z DDV
Občina Črnomelj: 269.202,68 EUR z DDV

 ministrstvo za kulturo

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.