AKT4NAT: Aktivno lokalno prebivalstvo – ključ za ohranjanje narave (INTERREG SLO-HR)

Projekt oddan na javni razpis za pridobitev sredstev sofinanciranja.

Predviden terminski plan izvajanja projekta: maj 2017 – avgust 2018.

S skupnim čezmejnim projektom je RIC Bela krajina kandidiral za pridobitev EU sredstev iz programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška (INTERREG Sl-HR), na osnovi javnega razpisa Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. S skupnim pristopom vseh ključnih akterjev z obeh strani meja (SLO partnerji: RIC Bela krajina – vodilni partner, ZRSVN OE NM, Občina Črnomelj; HR partnerji: Javni zavod NATURA VIVA, Lokalna akcijska grupa VALLIS COLAPIS) je predvideno v sklopu projekta poiskati načine aktivnega upravljanja z območji, ki bodo sloneli na vključevanju in spoštovanju lokalnega prebivalstva in bodo zato dolgoročno vzdržni. Predvideno je, da bo Občina Črnomelj kot projektni partner prevzela posamezne projektne aktivnosti predvsem na področju manjših investicijskih vlaganj v infrastrukturo na območju KP Lahinja.

Skupna vrednost projekta:
1.137.135,77 EUR


Predvidena udeležba Občine Črnomelj: 228.805,00 EUR

Predvideno sofinanciranje: 90% upravičenih stroškov.
DDV se v primeru, da ni povračljiv šteje kot upravičeni strošek.
Preostali delež: lastna sredstva proračuna občine oziroma posameznih partnerjev.

loog interreg slo hr

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.