Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (GOŠO)

Izdelan in na Občinskem svetu Občine Črnomelj potrjen Načrt izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja: maj 2017 – s tem izkazan javni interes za izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja;

Aktivnosti za izvedbo gradnje odprtega širokopasovnega omrežja (GOŠO):

Nosilec projekta(ov) so ponudniki telekomunikacijskih storitev (v nadaljevanju operaterji), ki bodo izvajali projekt po posameznih naseljih:

Projekt kjer je izkazan komercialni interes:
Investicije izvajajo zainteresirani operaterji na gosto poseljenih območjih (vključena vsa naselja z gosto poselitvijo kot npr. Črnomelj, Vinica)
V sklopu projekta RUNE:
Evropska komisija je v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe poleti 2014 objavila poziv Connected Communities Initiative (CCI), namenjen gradnji širokopasovnih omrežij na območjih, kjer za gradnjo ni tržnega interesa. Iz širšega geografskega območja so bili med drugim prijavljeni tudi projekti v Sloveniji. V projekt je za območje Občine Črnomelj vključenih 64 naselij (1143 gospodinjstev) to je na območju tako imenovanih belih lis od skupno 122 naselij (5555 gospodinjstev) v občini Črnomelj.
V sklopu projekta »GOŠO 3«:
Investicijo bodo izvajali zainteresirani operaterji, ki se bodo prijavili na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«, ki ga je 26.1.2018 razpisalo Ministrstvo za javno upravo.
Za občino Črnomelj je predvideno, da bo v projekt vključeno 34 naselij (326 gospodinjstev) na tako imenovanih območjih »belih lis«, kjer ni izkazanega komercialnega interesa.

Vloga Občine Črnomelj:
Zagotavljanje služnostne pravice na površinah potrebnih za izgradnjo potrebne infrastrukture, ki bo predvidoma vgrajena na obstoječi cestni in drugi za to primerni javni infrastrukturi.

Opomba:
Projekta GOŠO 1 in GOŠO 2 v letih od 2007-2014 sta se izvajala po principu javno-zasebnega partnerstva. Prijavitelj in nosilec projekta so bile občine, ki so izpolnjevale pogoje glede minimalnega obsega t.i. »belih lis«.

Projekt mora biti izveden do 31.12.2021

V sklopu projekta »GOŠO 3« je predvidena maksimalna višina sofinanciranja po gospodinjstvu to je 1.200,00 EUR.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.