Dom generacij na Rožič Vrhu

Priprava projekta za prijavo na Javni poziv
Začetek: junij 2017
Konec: oktober 2018

Občina Črnomelj (kot vodilni partner v projektu) se namerava v mesecu februarju (10.2.2017) prijaviti na JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina
Ostali partnerji v projektu so še: PGD Rožič Vrh, Športno in kulturno društvo Hribovec in KS Talčji Vrh.

Neposredni cilj operacije je dokončanje večnamenskega doma, kjer bo prebivalcem in širše omogočen dostop do izobraževanja, megeneracijskega druženja in s tem bo zagotovljeno izboljšanje kvalitete življenja na podeželju.
Aktivnosti, ki jih namerava izvesti Občina Črnomelj so:

  • Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del in
  • Nabava opreme (notranja in IKT oprema).

Ostali partnerji v projektu bodo izvedli naslednje aktivnosti:

  • Nabava in prikaz uporabe defibrilatorja
  • Izvedba kulinaričnih dogodkov
  • Izvedba dogodkov in aktivnosti povezanih z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi kraja 
  • Srečanje krajanov
  • Prireditve

Ocenjena vrednost investicije: 153.823,32 EUR z DDV

Predvideno financiranje projekta:
1.Za aktivnosti Občine Črnomelj:
Lastna sredstva v višini 45.049,00 EUR
EU Sredstva v višini 87.157,00 EUR

2.Za ostale partnerje v projektu:
Sredstva partnerjev v višini 7.266,00 EUR
EU sredstva v višini 13.840,00 EUR

LAS DBK EU

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.