Predstavitev in varstvo črne človeške ribice v Jelševniku

Predstavitev in varstvo človeške ribice na primeru črne človeške ribice v Beli krajini

Akronim projekta: Črna človeška ribica

Pristojno ministrstvo in številka projekta: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. projekta33152-115/2017/9

Trajanje projekta: 18 mesecev (april 2018 – oktober 2019)

Nosilec projekta: Zupančič Črnomelj, d.o.o..

Kot partnerji v projektu sodelujejo:

Zavod RS za varstvo narave kot projektni partner, Občina Črnomelj, RIC Bela krajina in

Društvo Proteus, gibanje za naravo in okolje, Bela krajina

Vrednost projekta in viri financiranja: 118.000,00 EUR od tega Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 83.000,00 EUR, ostalo lastna sredstva partnerjev. 

Ključen cilj projekta je ohranitev črne človeške ribice in izboljšanje njenih življenjskih pogojev v podtalju belokranjskega plitkega kraškega ravnika v okolici Črnomlja. Gre za doslej edino znano lokacijo te vrste na svetu, zato je nevarnost njenega izumrtja toliko večja. Podzemna voda, v kateri živi, je naša pitna voda, zato je tudi iz tega razloga pomembno, da preprečimo nadaljnje slabšanje njene kvalitete zaradi pretiranega gnojenja in neurejenega odvajanja odpadnih voda v zaledju njenega habitata. S projektom želimo informirati javnost o fenomenu črne človeške iz Bele krajine ter zmanjšati njeno lokalno ogroženost.

Cilj je razvoj nove turistične lokalitete doživljajskega zelenega turizma na domačiji Zupančič ob izviru Jelševnik, ki je edina lokacija, kjer je črno podvrsto možno opazovati v naravi. Urejena bo pot do izvira in šotora za opazovanje črne človeške ribice. Na domačiji Zupančič bo izvedena predstavitev človeške ribice na več interaktivnih interpretacijskih točkah. Po končanem projektu bo zagotovljena trajnost, ustvarjeni bodo pogoji za nadaljnje izvajanje aktivnosti, zagotovljena je tudi možnost ustvarjanja novih delovnih mest, trženje in možnost vključevanja drugih lokalnih ponudnikov.

LAS DBK EU

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.