Sporočilo za javnost - Srečanje s predstavniki izobraževalnih institucij

  • 20 Februar 2017 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

SREČANJE S PREDSTAVNIKI IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ OBČINE ČRNOMELJ

V okviru občinskega praznika se je županja sestala na delovnem srečanju z direktorico, ravnatelji in ravnateljicami javnih zavodov iz območja občine Črnomelj na področju predšolske vzgoje, izobraževanja in kulture. V okviru delovnega srečanja je županja med drugim vse prisotne tudi seznanila o projektih iz zadevnih področij, ki se oz. se bodo pričele izvajati v letošnjem letu:

  • Energetska sanacija stavb v lasti občine Črnomelj – občina se je v začetku januarja 2017 prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo, »JOB 2016« . Na razpis je občina prijavila Bivši dijaški dom Črnomelj, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj, OŠ Dragatuš, Podružnično šolo Adlešiče, Zdravstveno postajo Vinica in Črnomaljski grad. Občina namerava OŠ Mirana Jarca in OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj v manjši meri energetsko sanirati, saj prijavljena investicija zajema izgradnjo potrebnega toplovoda, vgradnjo toplotne postaje in priklop na kotlovnico iz stavbe bivšega Dijaškega doma Črnomelj.
  • OŠ Milke Šobar Nataše – sanacija meteornih in kanalizacijskih priključkov na zgornji strani šole ter izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo povezovalnega hodnika z bivšim dijaškim domom in ureditev dodatnih sanitarij v pritličnih prostorih šole.
  • OŠ Dragatuš – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev dela objekta, dozidavo in delno rekonstrukcijo OŠ Dragatuš je izdelan in oddan na UE Črnomelj za izdajo gradbenega dovoljenja.
  • OŠ Stari trg ob Kolpi – pridobitev projektne dokumentacije za prenovo dotrajane kotlovnice z zamenjavo energenta, menjava stavnega pohištva (vhod v šolo).
  • OŠ Loka – zaključna faza pridobivanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in nadomestno gradnjo starega dela šole.
  • Vrtec Črnomelj – v letošnjem letu se naj bi pripravilo projektno nalogo za novogradnjo vrtca v Loki.
  • ZIK Črnomelj – pričetek pridobivanja dokumentacije za ureditev prostorov bivše policijske postaje za potrebe preselitve ZIK-a (področje izobraževanja).

Vsi prisotni so predstavili tudi težave, s katerimi se srečujejo. Na koncu se je županja še posebej zahvalila vsem, ki s svojimi sodelavci in učenci popestrijo občinske prireditve ter prispevajo k razpoznavnosti Občine Črnomelj.

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.