Informacija za javnost – Otvoritev »Sekundarnih vodovodov v Zapudju«

  • 21 Februar 2017 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

OTVORITEV "SEKUNDARNIH VODOVODOV V ZAPUDJU"

 

Za naselje Zapudje je bil zgrajen vodovod konec leta 2015 v okviru regionalnega projekta Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, ki je bil sofinanciran iz Kohezijskega sklada EU. Žal pa vsem prebivalcem Zapudja vodovod še ni bil na voljo, ker je bilo možno v okviru tega projekta zgraditi samo primarno oziroma osnovno omrežje za oskrbo s pitno vodo.

V letu 2016 smo na pobudo vaščanov naročili projektiranje manjkajočih sekundarnih vodovodov v naselju Zapudje.

Projektant Projekt inženiring d.o.o. iz Ljubljane, ki je projektiral tudi osnovno omrežje, je predvidel še 4 sekundarne krake vodovoda, tri so zgrajeni v celoti, delno pa krak proti vinogradniškemu območju.

Gradnja vodovoda v Zapudju se je pričela avgusta, zaključila pa oktobra 2016. Tehnični pregled je bil opravljen konec januarja 2017. Pridobljeno je tudi uporabno dovoljenje.

Poleg glavnega izvajalca JP Komunala Črnomelj d.o.o., je dela izvajal tudi podizvajalec KOGRAD d.o.o. iz Črnomlja. Izvedeno je 480 m sekundarnih vodovodov, hkrati je po vgradnji vodovoda izvedeno asfaltiranje 100 m vaške javne poti v delu naselja, imenovanem Golek. Nadzor nad gradnjo je izvajalo podjetje AMBIENS d.o.o. iz Črnomlja.

Skupna vrednost investicije v sekundarni vodovod znaša 82.394,40 EUR, od tega smo prejeli 12.658 EUR nepovratnih sredstev iz proračuna RS na podlagi 21. člena ZFO-1, ostala sredstva pa smo zagotovili v proračunu Občine Črnomelj.

V naselju Zapudje je vodovod zgrajen tako, da skladno z uredbo o oskrbi s pitno vodo omogoča priključitev vseh objektov, ki so v območjih, namenjenih za poselitev.

 

Županja

Mojca Čemas Stjepanovič

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.