Informacija za javnost - Stopnice Majer

  • 22 Februar 2017 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

ODPRTJE STOPNIC NA MAJER

Majer in mestno jedro Črnomlja povezuje peš povezava, ki je bila po znanih podatkih vzpostavljena v času italijanske zasedbe  Črnomlja, sedaj pa so uporabniki stopnic zaposleni v poslovni coni in prebivalci Majerja.

Prenova stopnic na Majer je potekala v dveh fazah, v letu 2015 in 2016. Izvajalec del je bilo podjetje TGH d.o.o. iz Črnomlja. Izvedeno je bilo tlakovanje obstoječih stopnic in podestov, zaradi tehničnih pomanjkljivosti in neprimernosti desnega dela dostopa na Majer, je bil del tega stopnišča odstranjen in na novo izveden v skladu s tehničnimi predpisi za zunanje javne površine in dostope. Za večjo varnost uporabnikov je bila postavljena nova varnostna ograja. Urejanje območja sicer še ni končano, saj je potrebna še celovita ureditev zelenih površin ter obvodne zarasti ter navezava na predvideno sprehajalno pot. Skupna tlorisna dolžina prenovljene peš poti znaša okrog 176 m. Stroški prenove 1. faze, ki je bila opravljena v letu 2015, so znašali 28.055,57 EUR, stroški 2. Faze, katere dela so bila izvedena v letu 2016, pa 35.716,58 EUR. Skupna vrednost projekta je znašala 63.772,15 EUR. Sredstva za  izvedbo projekta so bila v celoti zagotovljena iz proračuna Občine Črnomelj.

Prenovljena peš povezava bo s tem postala del funkcionalnih povezav mesta in sprehajalnih poti. Omogočala bo varnejši in prijetnejši peš dostop na Majer, kar pomeni tudi večjo verjetnost uporabe parkirišč na Majerju za zaposlene kot tudi prebivalce mestnega jedra. Z dokončno ureditvijo območja akvadukta in peš mostička (Majer – Vojna vas) ter ureditvijo obvodne sprehajalne poti, bo mesto pridobilo na dodatni atraktivnosti in možnostih novih sprehajalnih poti.

Z ureditvijo pešpoti, ki potekajo v naravnem prostoru, kjer so ureditve posameznih točk, kot je to predvideno s projektom ureditve obvodne poti v mestnem jedru, prebivalci dobijo kakovosten prostor za preživljanje prostega časa in se vanj vračajo. Občina si prizadeva, da bi tudi na tak način pritegnila meščane, da doživljajo svoje mesto in ga obiskujejo. Hkrati je tudi to eno izmed izhodišč za oživitev mestnega jedra, večjega obiska mesta in povečanje ponudbe v mestnem jedru.

Županja

Mojca Čemas Stjepanovič

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.