Informacija za javnost - Novinarska konferenca MMP Vinica

  • 01 Marec 2017 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

NOVINARSKA KONFERENCA MMP VINICA

Županja Občine Črnomelj, gospa Mojca Čemas Stjepanovič in predsednik OOZ Črnomelj, gospod Stanislav Malerič sta predstavnike medijev seznanila s problematiko MMP Vinica.

Problematika MMP Vinica se je začela po letu 2008 s takratno Uredbo o kategorizaciji mejnih prehodov. Od takrat naprej Občina Črnomelj in OOZ Črnomelj ves čas nasprotujeta omejitvi tovornega prometa in opozarjata pristojne službe, da se dovoli tovorni promet s tovornim vozilom, ki presegajo 7,5 t skupne mase. Podjetja, ki delajo na tem območju želijo, da se gospodarski prevozi blaga v mednarodnem cestnem prometu z Republiko Hrvaško opravljajo po najkrajši in najcenejši poti tako, da se koristijo obstoječe cestne povezave, torej tudi MMP Vinica.

Omejitev prevoza za tovorna vozila s skupno maso nad 7,5 t pomeni za podjetnike dodatno izgubo časa, ker se pri nekaterih poveča čas transporta tudi za dve uri, saj je potrebno narediti dodatnih 80 km. S tem pa se poveča tudi strošek transporta, kar pomeni, da smo manj konkurenčni z ostalimi podjetniki, ki takih problemov nimajo. Ni zanemarljivo, da se zaradi slabih belokranjskih cest do Metlike lahko tovor celo poškoduje.

Iz Hrvaške k nam prihajajo polna tovorna vozila brez omejitev skupne mase. Glede na to, da gre za isti prehod oz. isti most čez reko Kolpo, ne vidimo razloga, da je z naše strani omejitev tovornih vozil s skupno maso 7,5 t.

Že ves čas si Občina Črnomelj in OOZ Črnomelj s svojimi aktivnostmi prizadevata odpraviti omejitev na MMP Vinica, a do tega do danes še ni prišlo. V skladu z dopisom Ministrstva za notranje zadeve Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, v katerem so zapisali, da jim posreduje čim bolj konkretne podatke o interesu gospodarskih subjektov, ki uporabljajo ali bi uporabljali mejni prehod Vinica, ob spremenjenem režimu tovornega prometa, smo skupaj v treh dneh zbrali kar 85 podpisov podjetnikov iz območja občine Črnomelj, s čimer želimo še enkrat opozoriti Vlado RS in ustrezna ministrstva na potrebo po sprostitvi omejitve skupne mase za tovorna vozila pri prehodih iz Republike Slovenije v Republiko Hrvaško.

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.