Informacija za javnost - Obisk ministra dr. Petra Gašperšiča in direktorja DRSI, g. Damirja Topolka v Črnomlju, Beli krajini

  • 07 April 2017 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

OBISK MINISTRA dr. PETRA GAŠPERŠIČA IN DIREKTORJA DRSI, g. DAMIRJA TOPOLKA V ČRNOMLJU, BELI KRAJINI

Danes je bil na delovnem obisku v Črnomlju minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič, skupaj s sodelavci in direktor Direkcije RS za infrastrukturo g. Damir Topolko s sodelavci. Srečanje je bilo z županjama občin Semič, go. Polono Kambič, in Črnomelj, go. Mojco Čemas Stjepanovič ter županom občine Metlika, g. Darkom Zevnikom s sodelavci, na aktualno temo 3. razvojne osi.

Županji in župan so tudi tokrat poudarili pomen 3. razvojne osi za Belo krajino, tako s prometnega kot razvojnega vidika subregije, saj le ta pomeni demografski obstoj in ekonomsko preživetje Bele krajine.

Na naša zastavljena vprašanja povezana s pričetkom gradnje 3. razvojne osi, je g. minister povedal, da tečejo vse aktivnosti v zvezi s projektiranjem in pridobivanjem zemljišč vzporedno s traso do Revoza, za katero je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2018 in za traso do Malin s predorom v letu 2019. Sama izgradnja naj bi bila končana 2023.
V zvezi s sprejetjem Uredbe o Državnem prostorskem načrtu za II. fazo se je terminski plan zelo podaljšal zaradi zahtev Direkcije RS za vodo. Na vprašanje glede priprave dokumentacije za III. fazo 3. razvojne osi pa je potrebno predhodno uskladiti lokacijo mostu z R Hrvaško.

Belokranjski županji in župan smo predlagali ustanovitev Odbora za spremljanje aktivnosti do pričetka izgradnje 3. razvojne osi Novo mesto - Maline s predorom v sestavi: belokranjski županji in župan, predstavnik DARS-a, predstavnika Območnih obrtno-podjetniških zbornic Črnomelj in Metlika, predstavnik Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, predstavnik mladih in predstavnik Društva Bela krajina iz Ljubljane.

Po skupnem sestanku smo nadaljevali delovni obisk na MMP Vinica, kjer se nam je pridružil državni sekretar MNZ g. Andrej Špenga. Opravljen je bil ogled trase za izgradnjo tretjega prometnega pasu za tovorna vozila, cca 200 m. Dokumentacija je v pripravi. Tako ministru kot državnem sekretarju MNZ je županja občine Črnomelj ponovno dala pobudo za podaljšanje delovnega časa na maloobmejnih prehodih z RH tako v Žuničih kot Sodevcih, še posebej sedaj, ko se zaradi večje kontrole na meji pričakujejo dolge kolone avtomobilov.

Seveda so se dotaknili tudi ostalih infrastrukturnih projektov na območju občine Črnomelj, ki so zelo pomembni za boljšo prometno povezanost in prometno varnost vseh sodelujočih v prometu. V pripravi je razpisna dokumentacija za sanacijo ceste z izgradnjo pločnika in javne razsvetljave Črnomelj - Lokve, modernizacijo ceste Špeharji - Stari trg/makadam še 1,6 k.V letošnjem letu bodo sanirani še posamezni odseki na cesti Črnomelj - Adlešiči. V letu 2018 se naj bi nadaljevala posodobitev ceste od Vranovičev proti Črnomlju in priprava dokumentacije za sanacijo ceste Dobliče - Stari trg.

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.