Informacija za javnost - Podpis pogodb za gradnjo v poslovni coni TRIS Kanižarica - 1. del

  • 24 April 2017 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

Podpis pogodb za gradnjo v poslovni coni TRIS Kanižarica - 1. del

Županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič je podpisala pogodbi za gradnjo in nadzor za operacijo Izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni TRIS Kanižarica (1. del).

V začetku leta 2017 je Občina Črnomelj objavila razpis za oddajo javnega naročila za izvedbo del v PC TRIS Kanižarica - 1. del, v vrednosti 278.535,67 EUR z DDV. Za izvedbo del je bilo izbrano podjetje PROADRIA d.o.o., Ljubljana, za nadzor pa podjetje AMBIENS d.o.o., Črnomelj. Izbrani izvajalec bo z deli pričel v začetku meseca maja 2017.

V severnem delu poslovne cone TRIS Kanižarica je stanje infrastrukture v slabem stanju oziroma je samo delno urejena. Ker obstoječa infrastruktura ne zagotavlja pogojev za nadaljnjo rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest se je Občina Črnomelj odločila zgraditi v delu poslovne cone TRIS (kjer je izkazan interes posameznih podjetij) ekonomsko poslovno infrastrukturo, ki obsega izgradnjo:
- dela ceste F v dolžini 425 m,
- ceste B v dolžini 80 m,
- ceste D2 v dolžini 71 m ter
- pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike.

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.