Informacija za javnost - Koncesija za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Črnomelj

  • 25 Maj 2017 |

pdfOBVESTILO ZA JAVNOST

Koncesija za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Črnomelj

Občina Črnomelj je na podlagi 42. člena Zakona o javno – zasebnem partnerstvu (Uradni list RS št. 127/2006), drugega odstavka 9. člena Odloka o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Črnomelj (Uradni list RS št. 59/2014), Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Črnomelj (Uradni list RS št. 51/2016), Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF in 88/16 - ZdZPZD), 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 15/08-ZPacP, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13 in 88/16 - ZdZPZD) ter obvestila Zdravstvenega doma Črnomelj št. 26/2017, z dne, 3.3.2017 – (vrnitev programa), objavila Javni razpis za podelitev Koncesija za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Črnomelj, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/2017, dne, 21.4.2017.

Do izteka javnega razpisa, t.j. do dne, 19.5.2017, do 11. ure, smo prejeli eno prijavo. Prijava je v fazi preveritve in pridobivanja potrebnih mnenj Zdravniške zbornice RS in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja pristojnega ministrstva.

V kolikor bo koncesija podeljena se bo zdravstvena dejavnost opravljala v obsegu;
- 53% tima splošne ambulante v socialno varstvenem zavodu Doma starejših občanov Črnomelj in
- 47% tima splošne ambulante v prostorih Zdravstvenega doma Črnomelj.

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.