Poziv k skupnemu oblikovanju Strategije razvoja turizma na območju Bele krajine 2017-2022

  • 02 Junij 2017 |

RIC Bela krajina fotka turizem

V mesecu aprilu je RIC Bela krajina z izbranim izvajalcem zavodom »Tovarna trajnostnega turizma – GoodPlace« in v tesnem sodelovanju s TIC Metlika in TIC Semič pričel z aktivnostmi za izdelavo 5-letnega strateškega dokumenta "Strategija razvoja turizma na območju Bele krajine".

Omenjeni strateški dokument, ki bo grajen po več fazah in v sodelovanju s ključnimi akterji v turizmu ter z javnim, zasebnim in privatnim sektorjem, bo zajemal:
• opredelitev poslanstva, vizije, ciljev in strateških prioritet;
• opredelitev in razvoj krovnih produktnih stebrov;
• vzpostavitev organiziranosti razvoja turizma;
• izdelava skupne trženjske strategije.

Ob na novo izdelanem dokumentu, ki bo začrtal smernice nadaljnjega turističnega razvoja v Beli krajini, bo pridobljena tudi novo tržno znamko Bele krajine.

RIC Bela krajina, TIC Semič in TIC Metlika skupaj z zavodom GoodPlace stremijo k povezovanju in k izdelavi dokumenta skupaj z ljudmi, ki so del turizma in se ukvarjajo s turizmom na območju Bele krajine.

RIC Bela krajina vabi k udeležbi, podajanju mnenj, predlogov in konstruktivnih kritik. V ta namen bo izvedenih nekaj javnih delavnic, in sicer prva že v torek, 6. junija 2017, ob 16. uri, v prostorih Hotela Bela krajina v Metliki.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.