Energetska obnova stavb – Skoraj polovični prihranek energije in zmanjšan negativni vpliv na okolje v Občini Črnomelj

  • 07 Junij 2017 |

Sreda, 7. 6. 2017 – Županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič je podpisala pogodbi za celovito energetsko obnovo sedmih javnih stavb v Občini Črnomelj. Gradbeni in tehnološki posegi se bodo izvedli na Bivšem dijaškem domu Črnomelj skupaj s knjižnico, Osnovni šoli Dragatuš, Podružnični šoli Adlešiči, Zdravstveni postaji Vinica in Črnomaljskem gradu. Na Osnovni šoli Mirana Jarca Črnomelj in Osnovni šoli Milke Šobar Nataše Črnomelj pa bodo potekali tehnološki posegi, ki zajemajo priklop na novo - daljinsko ogrevanje iz stavbe Bivšega Dijaškega doma Črnomelj.

Višina celotne investicije znaša 1.476.994,31 EUR brez DDV-ja. Občina Črnomelj bo kot javni partner k operaciji prispevala delež v višini 146.222,44 EUR.

Analiza prihrankov, ki bodo doseženi z realizacijo projekta, je pokazala, da se bo z izvedbo naložbe energetska učinkovitost sedmih objektov bistveno izboljšala. Glede na sedanjo rabo energije bo v teh objektih realiziran prihranek v višini malo manj kot 611 MWh, kar glede na sedanjo porabo predstavlja skoraj polovični prihranek, torej se bo raba energije v objektih skoraj prepolovila, poleg tega pa bo po izvedeni naložbi večino potreb po energiji zagotovljenih iz obnovljivih virov energije. Na osnovi prihranka energije se bo z investicijo zmanjšal tudi negativni vpliv na okolje, saj se predvideva, da se bo izpust emisij CO2 zmanjšal skoraj za 294 t/leto.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

pdfSporočilo za javnost

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.