Rekonstrukcija Kidričeve ulice se začenja

  • 12 Junij 2017 |

Ponedeljek, 12. 6. 2017 – Županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič je podpisala pogodbo za rekonstrukcijo Kidričeve ulice, eno najbolj prometnih ulic v Črnomlju, saj imajo tu sedež Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Osnovna šola Loka Črnomelj in Srednja šola Črnomelj, poleg tega pa je tu tudi Športno rekreacijski center Loka. Sočasno s cesto bo na tej lokaciji potekala tudi obnova pločnikov ter vseh inštalacij: mešana kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, elektrika in optika. 

Pričetek del je predviden 26. junija, ko se pričnejo šolske počitnice, zaključek vseh del na gradbišču je predviden do 31. oktobra 2017.

Občina Črnomelj je na nabor projektov za sofinanciranje po 23. členu ZFO-1 prijavila za 97.789,00 EUR nepovratnih sredstev iz proračuna RS. Pogodbo o delnem financiranju je podpisala z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Preostale stroške bo kril proračun občine. Pogodbena vrednost del z DDV znaša 611.749,97 EUR z DDV.

V času rekonstrukcije Kidričeve ulice bo otežen dostop, ne bo se mogoče povsem izogniti hrupu in prahu, ki bosta posledica prenove. Vse stanovalce, podjetnike in obiskovalce ustanov vljudno prosimo za potrpljenje.

pdfSporočilo za javnost

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.