Informacija za javnost - Rekonstrukcija Kidričeve Ulice

  • 12 Junij 2017 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

Rekonstrukcija Kidričeve ulice

Kidričevo ulico lahko uvrstimo med eno najbolj prometnih ulic v Črnomlju, saj imajo tu sedež Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Osnovna šola Loka
Črnomelj in Srednja šola Črnomelj, poleg tega pa je tu tudi Športno rekreacijski center Loka.

Občina Črnomelj je 1. marca 2017 objavila Javno naročilo za gradnjo: Rekonstrukcija Kidričeve ulice v Črnomlju. Dne, 22. maja 2017 je bil na podlagi javnega naročila kot najugodnejši izvajalec izbran CGP d.d. Novo mesto. Pričetek del je predviden 26. junija, ko se pričnejo šolske počitnice, zaključek vseh del na gradbišču je predviden do 31. oktobra 2017.

Občina Črnomelj je na nabor projektov za sofinanciranje po 23. členu ZFO-1 prijavila za 97.789,00 EUR nepovratnih sredstev iz proračuna RS. Pogodbo o delnem financiranju je podpisala z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Preostale stroške bo kril proračun občine.
Pogodbena vrednost del z DDV znaša 611.749,97 EUR z DDV.

Po projektni dokumentaciji, ki jo je izdelalo podjetje Ambiens d.o.o. iz Črnomlja je predvidena obnova celotnih 600 m Kidričeve ulice, ki vodi od Viniške ceste mimo stanovanjskih objektov, trgovin Veroma in Mercator do Osnovne šole Loka, Srednje šole Črnomelj, Vrtca Črnomelj, Športno rekreativnega centra Loka in Bara Gušt.

Izvajalca smo opozorili, da je potrebno dela do avtobusnega postajališča, oziroma prvih 400 m izvesti v času šolskih počitnic, do 1. septembra 2017, da bo čim manj moten dostop do javnih objektov. Pri tem bo izvajalec v največji možni meri upošteval dogovore s podjetniki in ustanovami v okolici. Pred pričetkom gradnje bo namreč sklican sestanek s predstavniki podjetij in organizacij na tej lokaciji.

Sočasno s cesto bo na tej lokaciji potekala tudi obnova pločnikov ter vseh inštalacij: mešana kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, elektrika in optika.

V času rekonstrukcije Kidričeve ulice bo otežen dostop, ne bo se mogoče povsem izogniti hrupu in prahu, ki bosta posledica prenove. Vse stanovalce, podjetnike in obiskovalce ustanov vljudno prosimo za potrpljenje.

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.