Informacija za javnost - 2. sestanek Odbora za spremljanje aktivnosti za izgradnjo 3. razvojne osi

  • 23 Junij 2017 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

2. sestanek Odbora za spremljanje aktivnosti za izgradnjo 3. razvojne osi

Sestanek odbora, ki ga je sklicala županja Občine Črnomelj, je bil 22. junija 2017 od 10. do 12. ure v sejni sobi Občine Črnomelj. Tokrat so se sestanka udeležili tudi predstavniki DARS d.d. (g. Janez Kušnik in za inženirja DRI d.d. dr. Lidija Kegljevič Zagorc) in Ministrstva za infrastrukturo (g. Drago Bregar).

Po potrditvi dnevnega reda in zapisnika 1. sestanka je bila prva tema priprava in izgradnja prvega dela 3. razvojne osi od AC NM do Malin. Odbor na podlagi informacij predstavnika DARS-a in MzI ugotavlja, da priprava na 1. in 2. etapo gradnje (od AC NM do priključka Osredek) poteka po predvidenem terminskem planu, po katerem se projektna dokumentacija že izdeluje, izbran je inženir za celotni 1. del, izbira se izvajalca za pridobivanje zemljišč in bi gradbeno dovoljenje lahko bilo izdano konec leta 2018, gradnja pa zaključena do l. 2022. Drugače pa je za 3. in 4. etapo gradnje (od priključka Osredek do Pogancev in Malin), saj za to projektna dokumentacija še ni naročena.
Iz tega razloga je odbor sprejel sklep, da se na Vlado RS, MZI in DARS d.d. pošlje protestno pismo, ker očitno priprava za gradnjo 3. in 4. etape gradnje ne bo končana v letu 2019, gradnja pa ne zaključena v l. 2023, kot je bilo obljubljeno ob obisku vlade v oktobru 2016 in ministra za infrastrukturo v aprilu 2017. Odbor zahteva pospešeno dinamiko priprave in same gradnje hitre ceste ter v ta namen nujen sestanek pri ministru MZI še pred dopusti.

V nadaljevanju je bil odbor seznanjen, da se za državni prostorski načrt – DPN za 2. del Maline – MMP Metlika in Črnomelj jug do konca julija 2017 pridobiva mnenja nosilcev urejanja prostora (soglasodajalcev) ter mnenje o sprejemljivosti plana na okolje. Sprejem DPN na Vladi RS je predviden v septembru 2017, kar pomeni z več kot dveletno zamudo od prvotno predvidenega termina

Za 3. del Črnomelj jug – MMP Vinica se DPN še ne izdeluje, ker ni znana stična točka na meji s Hrvaško oziroma točna lokacija novega mostu čez reko Kolpo ter še ni sprejet DPN za 2.del.

Odbor je bil sicer s strani Ministrstva za okolje in prostor – MOP, ki koordinira pripravo in sprejem DPN, pisno seznanjen s postopki vendar zahteva, da se mora v bodoče sestankov na temo umeščanja v prostor 3. razvojne osi obvezno udeležiti predstavnik Ministrstva za okolje in prostor.

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.