Sodelovanje med Občino Črnomelj in SŠ Črnomelj se nadaljuje tudi v letošnjem letu

  • 28 Junij 2017 |

Torek, 28. 6. 2017 - Sodelovanje med Srednjo šolo Črnomelj in Občino Črnomelj je v zadnjih 5 letih od iskanja skupnih programov, privabljanja podjetij za programe in štipendiranje dijakov, do reševanja zemljišča za potrebe parkirišč in ostalih dejavnosti, zelo dobro. Posebej smo veseli sodelovanja s posameznimi dijaki, ki z Občino Črnomelj sodelujejo preko različnih raziskovalnih nalog. Ena takšnih je tudi raziskovalna naloga na temo zbirke Božidarja Jakca, ki se že izvaja, zaključila pa se bo maja 2018.

Leja Krajec in Tjaša Miketič, dijakinji četrtega letnika smer ekonomski tehnik, pa sta letos že uspešno zaključili nalogo, in sicer v okviru mature, z naslovom »Celostna prometna strategija občine Črnomelj s poudarkom na varnih šolskih poteh«. Skozi celo leto sta pod mentorstvom prof. Anice Želježnjak in mag. Anite Jamšek aktivno sodelovali pri aktivnostih, ki jih je Občina Črnomelj izvajala v okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Črnomelj. V sklopu naloge sta na spletu izdelali uporaben in nazoren zemljevid oz. aplikacijo (Grafičen prikaz nevarnih točk), ki prikazuje nevarne točke cestnih odsekov, kjer morajo biti dijaki in učenci še posebej pozorni na promet. Nalogo sta več kot uspešno zaključili 14.6.2017 z ustnim zagovorom, ki je potekal pred komisijo in vabljenimi gosti: županjo Mojca Čemas Stjepanovič, zunanjo mentorico mag. Anita Jamšek iz Občine Črnomelj in ravnateljico Elizabeto Prus.

Naloga je primer dobre prakse, kjer sta dijakinji združili teoretičen in praktičen del ter izdelali uporaben zemljevid oz. aplikacijo. Slednja bo služila kot osnova za vse osnovne šole v Beli krajini, ki se bodo v naslednjih letih lotile prenove lastnih načrtov šolskih poti. Z nalogo je postavljen zelo dober temelj, na katerem lahko posamična osnovna šola nadgradi svoj načrt šolskih poti. Občina Črnomelj pa je s to nalogo dobila podatke in usmeritve dijakov, kje so prometne površine namenjene pešcem, ki jih je potrebno urediti, popraviti ali spremeniti prometni režim, da bodo le te varnejše in privlačnejše za hojo.

Foto: Silva Simonič

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.