Informacija za javnost - Podpis pogodb za prenovo infrastrukture v poslovni coni Majer

  • 06 Julij 2017 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

Podpis pogodb za prenovo infrastrukture v poslovni coni Majer

Županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič je podpisala pogodbi za gradnjo in nadzor za izvedbo investicije v sklopu projekta Prenova ekonomsko-poslovne infrastrukture v poslovni coni Majer.

Občina Črnomelj je objavila razpis za izvedbo projekta »Prenova ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer«. Za izvedbo del je bilo na osnovi razpisa izbrano podjetje TGH, Trgovsko gradbena hiša, d.o.o. Črnomelj. Vrednost pogodbenih del znaša 394.863,00 EUR z DDV.
Investicijsko - gradbeno nadzorstvo in koordinatorstvo varstva in zdravja pri delu bo izvajalo podjetje AMBIENS projektiranje in inženiring, Črnomelj, d.o.o. Pogodbena vrednost je v višini 9.412,30 EUR z DDV.

Prenova ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer obsega rekonstrukcijo cest vključno z meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo v dolžini 569 m, preplastitev cest dolžine 575 m, preplastitev ceste in parkirišča na S strani objekta EKI v dolžini 59 m, izgradnjo parkirišča velikosti 200 m2, ter rekonstrukcijo fekalne kanalizacije in vodovoda.

Operacija se izvaja v okviru prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP« v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. Po sklepu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne, 22. 11. 2016 je Občina Črnomelj upravičena do sredstev sofinanciranja izvedbe investicije. Sofinanciranje v višini 75 % namenskih sredstev za upravičene stroške naložbe zagotavlja Evropski sklada za regionalni razvoj in 25 % MGRT iz državnega proračuna. Preostali del do celotne vrednosti investicije skupno z neupravičenim delom stroškov (DDV) je zagotovljen v proračunu Občine Črnomelj.

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.