Pester začetek zadnjega povsem poletnega meseca na območju občine Črnomelj

  • 10 Avgust 2017 |

Četrtek, 10. avgust 2017 - Dela gradenj in obnov v občini Črnomelj, kljub vročim avgustovskim dnem, s polno paro napredujejo. Želimo si kar najboljše razmere za svoje prebivalce, zato se z deli trudimo za boljše okolje in ugodnejše življenje ter tako težimo h konstantnemu razvoju.

V Poslovni coni TRIS Kanižarica, kjer je bila v načrtu izgradnja več cest, pripadajoča fekalna in cestna kanalizacija, javna razsvetljava ter pločniki, so dela že pri koncu. Delovne razmere bodo za poslovneže v TRISU po pridobitvah še bolj urejene in funkcionalne. Trenutno gradijo pločnike, izvedli pa so tudi elektrokabelsko kanalizacijo. Dela bodo končana v avgustu.

Tudi v Poslovni coni Majer vlada napredek k razvoju. Dela so se začela ta teden. Po sestanku s podjetniki 31. julija je bila izdana odločba za zaporo cest, gradnja pa se je pričela z rušitvenimi deli (rušenje dreves, grmičevja, rušenje asfalta). V sklopu prenove ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer je tako v načrtu rekonstrukcija cest vključno z meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo, preplastitev več cest in enega parkirišča, izgradnjo novega parkirišča ter rekonstrukcijo fekalne kanalizacije in vodovoda.

Dela potekajo tudi v naselju Dragoši. Tamkajšnji prebivalci bodo namreč jeseni dobili vodovod. Prva polovica od načrtovanih 580 m je že narejena. Na Zadružni cesti pa bodo kmalu, po pridobitvi vse dokumentacije in dovoljenj, začeli s popravilom opornega zidu. Predviden začetek del je ta teden. Tudi v Vojni vasi so se že začela dela, in sicer obnova dotrajanega vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in dela vgraditve zaščitnih cevi za priključitev v optično omrežje. Zaradi nerešenih lastniških razmerij pa žal ne bo zgrajen pločnik od križišča do pešpoti proti pokopališču. Poteka tudi delna zapora ceste na Ulici Otona Župančiča, kjer bo do začetka šolskega leta zaključena obnova fekalne kanalizacije. Dela še vedno tečejo in napredujejo tudi na Kidričevi ulici.

Energetske sanacije v sklopu operacije Celotna energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj prav tako napredujejo. Dela so se ta teden začela še na Zdravstveni postaji Vinica. Stavbe, ki spadajo v načrt energetske sanacije, so tudi nekdanji Dijaški dom s traktom črnomaljske knjižnice, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, kjer so že zamenjana okna, podružnična OŠ Adlešiči, kjer je že obnovljena streha, kotlovnica pa je v zaključni fazi, Črnomaljski grad ter OŠ Mirana Jarca Črnomelj in Milke Šobar Nataše.

ČrnfestČrnfest

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.