Projekt »Izgradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v poslovni coni TRIS Kanižarica - 1. del« v zaključni fazi

  • 30 Avgust 2017 |

Četrtek, 31. avgust 2017 - Podjetniki iz poslovne cone TRIS Kanižarica in Občina Črnomelj bosta v zadnjih avgustovskih dneh pridobili novo ekonomsko poslovno infrastrukturo, katere gradnja se je pričela maja 2017. Sredstva za izgradnjo dela ceste F v dolžini 425 m, ceste B v dolžini 80 m, ceste D2 v dolžini 71 m ter pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike so zagotovljena s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republike Slovenije ter Občine Črnomelj. Na Upravni enoti Črnomelj je oddana tudi vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Na priloženih fotografijah si lahko ogledate napredek del v sami coni. Fotografije si sledijo po kronološkem redu.

MGRT logotip    Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.