Informacija za javnost - Nakup terminalov in defibrilatorjev za Zdravstveni dom Črnomelj

  • 06 September 2017 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

Nakup terminalov in defibrilatorjev za Zdravstveni dom Črnomelj

Občina Črnomelj se je v mesecu juniju 2017 prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017.

Občina Črnomelj je bila s prijavo na javni razpis uspešna in je z Ministrstvom za zdravje že podpisala pogodbo v višini 5.599,06 EUR in sicer za nabavo dveh ročnih terminalov za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči, en ročni terminal za reševalne postaje za uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze in dveh avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico.

Gre za investicijo, ki je pozitivna predvsem iz vidika koristi za širšo družbeno skupnost. Nabava terminalov bo povečala kakovost storitev nujne medicinske pomoči na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Z nabavo terminalov se bo zdravstveni dom kot izvajalec službe nujne medicinske pomoči vključil v dispečarsko službo zdravstva, ki bo koordinirala delovanje ekip nujne medicinske pomoči na celotnem področju RS.

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.