Zaključena 22. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj

  • 29 September 2017 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST
Zaključena 22. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj


Občinski svet Občine Črnomelj se je 28. septembra sestal na 22. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 16 točk dnevnega reda.


Po ugotovitvi prisotnosti in sprejetju zapisnika pretekle seje so se člani sveta seznanili s poročilom štipendijske sheme za Dolenjsko za šolsko/študijsko leto 2016/2017 ter podali soglasje k sprejemu Statuta RIC Bela krajina. Beseda je tekla tudi o spremembi Odloka o podelitvi naziva častni občan Občine Črnomelj.

Videz starega mestnega jedra v Črnomlju je velikega pomena za občino Črnomelj, zato si tudi prizadevamo za njegovo urejenost zunanjega videza in oživljanja. Tako je bil na seji sprejet predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju prenove fasad, streh in drugih ureditev v starem mestnem jedru Črnomlja. S tem bi lastnike in najemnike stavb v starem mestnem jedru spodbudili k intenzivnejšemu urejanju. Sprejeli so tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1.faza.

Na dnevnem redu je bila tudi točka Predlog za izdajo Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Črnomelj. Člani sveta so sprejeli še Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter določitev kandidata za člana državnega sveta. Nadaljevala je županja, ki je predstavila izvrševanje proračuna občine Črnomelj za prvo polletje leta 2017.

Člani sveta so se seznanili še z informacijo in poročilom strokovne komisije za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – splošne medicine. Prav tako je bil na seji predstavljen program financiranja razvoja Turističnega centra Gače, na podlagi katerega so člani sveta sprejeli predlagan način sodelovanja v obliki nakupa smučarskih vozovnic, kar pomeni, da bo tudi občina Črnomelj prispevala k nadaljnjemu razvoju omenjenega smučišča.

Pri točki Kadrovske zadeve so člani sveta imenovali Jožeta Mrzljaka v nadzorni svet JP Komunala Črnomelj, na koncu pa so obravnavali še premoženjsko pravne zadeve.

Podrobnejšo vsebino točk dnevnega reda najdete na naslednji povezavi: http://www.crnomelj.si/obcina-2/obcinski-svet/gradivo

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.