Ekonomsko poslovno infrastruktura v poslovni coni TRIS Kanižarica - 1. del z uporabnim dovoljenjem

  • 22 November 2017 |

V poslovni coni TRIS Kanižarica, na severnem delu, se je v septembru 2017 zaključila gradnja ekonomsko poslovne infrastrukture. Sredstva za izgradnjo dela ceste F, ceste B in ceste D2 s pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo ter pločniki so zagotovljena s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republike Slovenije ter Občine Črnomelj. Stroški operacije so znašali 312.012,58 EUR z DDV. Po pogodbi z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je Občina Črnomelj upravičena do 227.750,72 EUR upravičenih stroškov. Navedena sredstva predstavljajo 90% delež upravičenih stroškov operacije, od tega nepovratna sredstva predstavljajo 75% sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 25% namenskih sredstev državnega proračuna. Preostali del do celotne vrednosti investicije je zagotovljen v proračunu Občine Črnomelj. Dne 9.11.2017 je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje s strani Upravne enote Črnomelj.

Uradna otvoritev ekonomsko poslovno infrastrukture bo 18. decembra v sklopu obeležitve 160-letnice začetka delovanja Rudnika Kanižarica.

 

ministrstvo za g razvojevropski sklad

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.