Podpis pogodb za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči

  • 30 November 2017 |

Četrtek, 30. november - V skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami lahko pristojni organ lokalne skupnosti za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva.

V občini Črnomelj so s sklepom županje občine Črnomelj za izvajanje teh nalog določene naslednje gospodarske družbe s težko gradbeno mehanizacijo: AGM Starešinič d.o.o., Kograd gradbeništvo d.o.o., Gradbena mehanizacija in avtoprevozništvo Martin Panjan s.p. in gospodarska družba Štajdohar d.o.o. za zagotavljanje prehrane v primeru naravne ali druge nesreče.

Predstavniki navedenih družb so v torek, 28.11.2017, v prostorih občine Črnomelj z županjo podpisali pogodbe, s katerimi urejajo medsebojna razmerja z Občino Črnomelj v primeru potreb po aktiviranju njihovih kadrov in sredstev.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.