DPN za južni del 3. razvojne osi

  • 08 December 2017 |

Petek, 8. december - Včeraj je Vlada RS na 159. redni seji sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj jug.

Uredba, s katero je vlada v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) sprejela državni prostorski načrt, daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V državnem prostorskem načrtu, kot izvedbenem prostorskem aktu za državno prostorsko ureditev, so določene (opisane in ustrezno grafično prikazane) rešitve glede tehničnega, komunalnega, varnostnega, okoljevarstvenega urejanja prostora. Več podrobnosti v celotnem sporočilu za javnost na spodnji povezavi:


http://www.vlada.si/delo_vlade/sporocila_za_javnost/sporocila_za_javnost/article/159_redna_seja_vlade_rs_60720/

 

FOTO: Ivan Gerenčer

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.