Uveljavljanje nadomestila zaradi otežene redne rabe zemljišča

  • 04 Januar 2018 |

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 5/17) določa, da upravičenec lahko zahteva nadomestilo zaradi otežene redne rabe zemljišča do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Tako lahko upravičenci podajo zahtevo za nadomestilo zaradi otežene redne rabe zemljišča za koledarsko leto 2017 do 31. marca 2018.

Do nadomestila zaradi otežene redne rabe zemljišča zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje je načeloma upravičen lastnik zemljišča.
Če je zemljišče v uporabi osebe, ki uporablja zemljišče na podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, je do nadomestila upravičena ta oseba.

Upravičenec zahteva nadomestilo pri upravni enoti, na območju katere leži zemljišče, za katero se uveljavlja nadomestilo. Če zemljišče leži na območju dveh upravnih enot ali če upravičenec uveljavlja nadomestilo za več zemljišč, ki ležijo na območju dveh ali več upravnih enot, je za vsa zemljišča pristojna ena izmed upravnih enot, na območju katere leži eno od zemljišč, za katero se uveljavlja nadomestilo.

Obenem obveščamo, da je z uveljavitvijo Zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2C) podaljšan rok za podajo zahteve do nadomestila zaradi otežene redne rabe zemljišča za koledarsko leto 2015 in 2016, in sicer do 31. marca 2018.

Ob tem upravičence opozarjamo, da je treba paziti, da bodo vlagali dve različni vlogi (za obdobje 2015-2016 in 2017).

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.