Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj za leto 2018

  • 01 Marec 2018 |

Upravičenci lahko pridobijo sredstva le na podlagi popolne vloge za prijavo na javni razpis. Prijavitelji lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku kadarkoli v okviru tekočega leta, vendar najkasneje do 15. novembra 2018 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

pdfJavni_razpis_za_dodeljevanje_sredstev_za_prireditve_in_druge_aktivnosti_ki_pospešujejo_kulturni_športni_turistični_in_humanitarni_razvoj_ter_promocijo_Občine_Črnomelj_za_leto_2018.pdf

docxJavni_razpis_za_dodeljevanje_sredstev_za_prireditve_in_druge_aktivnosti_ki_pospešujejo_kulturni_športni_turistični_in_humanitarni_razvoj_ter_promocijo_Občine_Črnomelj_za_leto_2018.docx

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.