Mestno jedro Črnomlja do leta 2025

  • 20 April 2018 |

Četrtek, 19. april – Ob svetovnem dnevu Zemlje je Občina Črnomelj pripravila okroglo mizo na temo urejanja starega mestnega jedra Črnomlja z naslovom »Mestno jedro Črnomlja do leta 2025«.

Na okrogli mizi, ki jo je povezovala Verica Marušič, so sodelovali županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič, predsednik Krajevne skupnosti Črnomelj Jaka Birkelbach, Aleksander Ostan iz Ateljeja Ostan Pavlin, Marija Ana Kranjc iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Danijela Kure Kastelc iz podjetja Sapo, ki hkrati tudi živi v mestnem jedru Črnomlja, ter mag. Marija Prašin Kolbezen, arhitektka in urbanistka na Občini Črnomelj.

Uvodoma naj bi bila podeljena ekološka graja »Kopina« Marti Ani Triplat za nevarno, propadajočo hišo na regionalni cesti R1-218 na vhodu v staro mestno jedro Črnomlja, vendar se dogodka ni udeležila. Sta pa zato bili prisotni njeni hčerki, ki sta opozorili na stanje »Skubcove hiše«, ki je tik pred rušenjem. Zanimali so ju nadaljnji načrti za območje Ajdovega zrna. Županja je poudarila, da bo Občinskemu svetu predlagala odkup zemljišča po predhodni cenitvi, a pred tem je potrebno urediti zadeve z rušenjem.

Sicer pa je razprava bila usmerjena v možen razvoj in oživitev mestnega jedra Črnomlja. Postopoma se le-to že obnavlja. Poteka rekonstrukcija stopnišča pri OŠ Mirana Jarca, zatem je v prvem planu rekonstrukcija Ulice Mirana Jarca, nato obnova atrija črnomaljskega gradu, ureditev sprehajalne poti ob levem bregu Lahinje in obnova opornih zidov pod Mestno muzejsko zbirko. Pripravlja se projektna dokumentacija za ureditev pritličja in kleti gradu Črnomelj, pristopilo pa se bo tudi k pripravi projektne dokumentacije za ureditev glavnega trga.

Občina Črnomelj bo še naprej obnavljala javne in odprte površine, na prebivalcih pa je, da zgledno urejajo in obnavljajo svoje objekte. Pri tem z razpisom pomaga tudi Občina Črnomelj, saj sofinancira obnove streh in fasad. Poleg tega subvencionira najemnine poslovnih prostorov v mestnem jedru Črnomlja ter na ta način spodbuja oživiti mestno jedro. Zaenkrat je največja prepreka ta, da glavna cesta ni občinska, pač pa državna in tako preprečuje ter omejuje možnosti, kako urediti mestno jedro.

Vsi prisotni na okrogli mizi so se strinjali, da je v mesto potrebno vrniti življenje, predvsem ljudi, ter mestnemu jedru ponovno vrniti vsebino.

Že leta 1932 je bilo v članku z naslovom »Črnomelj lepo napreduje« avtorja R-y. v časopisu Slovenski narod zapisano: »A bodočnost? Ona je pač odvisna le od dela domačinov, odvisna je od njihovih oči, če bodo zapazili z njimi vse lepopte svojega kraja, odvisna od njihovih rok, s katerimi morajo marljivo delati za napredek mesta, odvisna od njihovega okusa, s katerim morajo urediti mesto in okolico… in odvisna od njihovega uma, s katerim morajo izrabiti vse, s čemer jih je narava tako bogato obdarovala. In če se bo vse to zgodilo?... Potem bo bodočnost Črnomlja res lepa, kakršno zasluži in kakršno bi s smotrnim delom meščanov lahko dosegel.« Črnomelj ima torej velik potencial, le prepoznati in izkoristiti ga moramo.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.