Zaključena 28. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj

  • 06 Junij 2018 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

Zaključena 28. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

Občinski svet Občine Črnomelj se je v torek, 5. junija, sestal na 28. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 30 točk dnevnega reda.

Člani sveta so na 28. redni seji nasprotovali ukinitvi pošte v Dragatušu in se strinjali z odloki, ki omogočajo družbi Akrapovič zgraditi prizidek, izgradnjo stanovanjskega bloka na Čardaku in za stanovanjsko območje Semiška cesta. Sprejeli so tudi Predlog za izdajo odloka o turistični taksi, ki prinaša nekaj sprememb ter rebalans proračuna za leto 2018.

S strani Pošte Slovenija smo bili obveščeni, da nameravajo zapreti pošto v Dragatušu in vzpostaviti pismonoško pošto na območju pošte 8343 Dragatuš. Člani Občinskega sveta so zaprtju nasprotovali.

Na seji so se svetniki seznanili tudi s poslovanjem JP Komunala Črnomelj v preteklem letu in z informacijo o gospodarsko finančnem načrtu podjetja, ki je bil pripravljen na podlagi podatkov in izkušenj iz preteklih let ter predvidevanj za leto 2018. Cilj je zniževanje vodnih izgub, širitev dejavnosti in vzpostavitev višjega nivoja komunikacije z uporabniki.

Beseda je tekla tudi o turistični taksi, kjer so se člani sveta strinjali s Predlogom za izdajo Odloka o turistični taksi v občini Črnomelj, kar pomeni, da bosta turistična in promocijska taksa skupaj na območju občine Črnomelj od 1. 1. 2019, ko se začne s pobiranjem obeh, znašala 1,80 EUR. Od tega je turistična taksa 1,44, promocijska pa 0,36 EUR.

Na zadnji seji so obravnavali začetek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss, zdaj pa so odlok tudi sprejeli, kar omogoča družbi Akrapovič d. d. zgraditi prizidek namenjen garderobam zaposlenim in prostorom kuhinje. Prav tako so sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Čardak v Črnomlju, ki omogoča gradnjo stanovanjskega bloka z višjo etažnostjo, kar posledično omogoča večji izkoristek objekta. OPPN na Semiški cesti za stanovanjsko območje je bil pripravljen skupaj z lastniki zemljišč.

Člani sveta so se seznanili še s poslovanjem osnovnih šol, Glasbene šole in Vrtca Otona Župančiča Črnomelj ter sprejeli rebalans proračuna za leto 2018.

Gradivo 27. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod TUKAJ. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.