3. razvojna os, južni del: Za nadaljevanje projektiranja je nujna izbira investitorja, ostale aktivnosti tečejo skladno s sprejetim protokolom

  • 06 Julij 2018 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST 

Za nadaljevanje projektiranja je nujna izbira investitorja, ostale aktivnosti tečejo skladno s sprejetim protokolom

 

V sejni sobi Občine Črnomelj je v četrtek, 5. julija 2018, potekal 7. sestanek Odbora za spremljanje aktivnosti za gradnjo 3. razvojne osi – južni del. Prisotni so sklenili, da se na Ministrstvo za infrastrukturo ponovno pošlje dopis za določitev investitorja na 2. odseku 3. razvojne osi – južni del (Maline – Metlika in Črnomelj – jug).

 

Na sestanku so bili prisotni županji občin Črnomelj in Semič, Mojca Čemas Stjepanovič in Polona Kambič, župan občine Metlika Darko Zevnik ter poleg predstavnikov z vseh treh belokranjskih občin, še Bojan Papler iz Direkcije RS za infrastrukturo, Severin Maffi iz podjetja DARS, predsednik Območne obrtno - podjetniške zbornice Črnomelj Stanislav Malerič, predsednica Območne obrtno - podjetniške zbornice Metlika Tatjana Adlešič in predstavnik Kluba belokranjskih študentov Jure Kuhar.

Prisotni so po pregledu dosedanjih aktivnosti sklenili, da se na Ministrstvo za infrastrukturo ponovno pošlje dopis za določitev investitorja na 2. odseku 3. razvojne osi – južni del (Maline – Metlika in Črnomelj – jug). Določitev investitorja je nujna, da se nadaljuje projektiranje na 2. odseku in uporabi razpoložljiva sredstva EU in RS, ki  so usklajena v naboru projektov Regije JV Slovenija za ta namen v obdobju od leta 2020 do leta 2023.

Sicer pa aktivnosti za gradnjo na 1. odseku 3. razvojne osi od AC pri Novem mestu do Malin (vključno s predorom pod Gorjanci) potekajo po terminskem planu, izjema je le projektiranje mostov čez reko Krko, vendar zamik zaradi ponovnega arhitekturnega natečaja ni kritičen.

Sprejet je bil še sklep, da Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo za izdelavo strokovnih podlag in državnega prostorskega načrta na 3. odseku od Črnomlja – jug do Vinice do septembra zagotovi projektno nalogo, na podlagi katere se odda javno naročilo za izdelavo idejnega projekta in prostorskega načrtovanja.

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.