OBVESTILO ZA JAVNOST: Trenutne aktivnosti v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj – enoti Loka in Čardak

  • 24 Julij 2018 |

OBVESTILO ZA JAVNOST 

Obveščamo vas, da je Javni razpis za javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta »Vrtec Loka« v teku. Vrtec Loka – stari del pa bo deloval vse dokler se ne bo pričelo z samimi deli. Pričetek del bo znan po izbiri javno-zasebnega partnerja.

Zaradi ugotovitev gradbenih inženirjev, da naj bi bila potrebna kompletna rekonstrukcija Vrtca Čardak – stari del smo naročili oceno potresne ogroženosti predmetnega vrtca. 12. julija 2018 smo s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije prejeli Poročilo št. P 655/18-610-1; Potresna ogroženost starejšega dela poslopja Vrtec Otona Župančiča Črnomelj – enote Čardak s smernicami za potrebne ukrepe. Iz zadevnega poročila izhaja, da moramo najprej namestiti novo kritino, da bomo poslopje zavarovali pred meteornimi vplivi, v nadaljevanju pa podajajo ostala priporočila oz. ukrepe, h katerim moramo pristopiti po sanaciji strehe. S strani podjetja AHI Roofing d.o.o., Ljubljana smo v drugi polovici julija prejeli pisno potrditev za 100% donacijo strešne kritine GERARD in vseh potrebnih dodatkov, ki spadajo zraven (zidne obrobe, odkapne pločevine, slemena, …). Izvajalec obnove strehe mora biti izbran v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) – postopek je v teku.

Načrtujemo, da bo v mesecu septembru v Vrtcu Črnomelj – enota Čardak toliko otrok kot v preteklih letih. Sama obnova strehe naj bi bila zaključena do 31. 8. 2018, vzporedno pa naj bi tekla tudi sanacija znotraj objekta.

Hkrati obveščamo, da Vrtec Črnomelj kot vsa leta v poletnih mesecih otroke iz posameznih enot združuje v eno enoto.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.