Zaključena 29. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj

  • 25 Julij 2018 |

pdfSPOROČILO ZA JAVNOST 

Zaključena 29. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj

Občinski svet Občine Črnomelj se je v torek, 24. julija, sestal na 29. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 16 točk dnevnega reda. Člani sveta so izglasovali, da se prostor med glasbeno šolo Črnomelj in cerkvijo sv. Petra v mestnem jedru Črnomlja poimenuje Petrov trg. Sprejeli so še Strategijo razvoja občine Črnomelj 2018-2025, ki je pomemben dokument razvoja območja občine Črnomelj in vsebuje smernice za gospodarski, družbeni in prostorski razvoj občine.

Občina Črnomelj je v skladu s prejetimi pobudami za poimenovanje prostora med glasbeno šolo Črnomelj in cerkvijo Sv. Petra v mestnem jedru Črnomlja poskušala speljati uradni postopek vpisa ustreznega poimenovanja v uradno evidenco Registra zemljepisnih imen, vendar dosedanji predlogi niso bili podprti v zadostni večini s strani Občinskega sveta Občine Črnomelj. Z novim poimenovanjem tega prostora »Petrov trg« je tako pridobljeno enotno poimenovanje in boljša prostorska orientacija že sedaj aktivnega vmesnega prostora (npr. prostor za tržnico vsak teden), s katerim bo olajšana sama prepoznavnost lokacije za kulturne, prireditvene in ostale aktivnosti v starem mestnem jedru Črnomlja.

Strategija razvoja občine Črnomelj 2018 – 2025, ki so jo na seji svetniki sprejeli, je dolgoročni strateški dokument, ki vsebuje analizo stanja po prioritetah: gospodarstvo, prometna infrastruktura, kmetijstvo in gozdarstvo, kakovost življenja, okolje in prostor, komunala, energetika in telekomunikacijska infrastruktura ter turizem. Strategija opredeljuje cilje, ki jih želi občina doseči do leta 2025, ter predstavlja nabor ukrepov oz. aktivnosti za dosego ciljev. Strategijo je strokovno koordinirala mag. Maja Pucelj. V izdelavo strategije je vključila več različnih deležnikov (krajevne skupnosti, interesne skupine). Povzetek strategije najdete med gradivom seje, ki je objavljeno na spletni strani Občine Črnomelj, celotno strategijo pa tukaj

Svetniki so v drugi obravnavi sprejeli tudi predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d. o. o.. Gre za projekt izgradnje in izvajanja mehansko biološke obdelave odpadkov »MBO Dolenjske in Bele krajine«, h kateremu je pristopilo deset dolenjskih in belokranjskih občin. Projekt obsega dve investiciji, in sicer izgradnjo objekta in naprav za biološko stabilizacijo in kompostiranje odpadkov ter zunanjo ureditev, komunalno in prometno infrastrukturo. Podrobnejši opis investicije najdete v gradivu.

Na seji so se prisotni seznanili tudi s Celostno grafično podobo destinacijske znamke Bela krajina, s poročilom o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2017, s poročilom o požarni varnosti in poročilom o stanju civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2017. Pri tem so prisotni izpostavili in pohvalili gasilce, ki so se požrtvovalno in nesebično odzvali pri odpravljanju posledic po neurju, ki je občino Črnomelj prizadelo 8. junija.

Sprejet je bil tudi Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj, pripravljen predvsem zaradi situacije, ki je nastala zaradi junijskega neurja s točo in nastalih nepredvidenih stroškov.

Gradivo 29. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.