INFORMACIJA ZA JAVNOST - uradno odprta prenovljena Trdinova ulica

Odprtje obnovljene gospodarske javne infrastrukture na Trdinovi ulici v Črnomlju

Petek, 17.8.2018, 11.00

 Županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič, direktor JP Komunala Črnomelj Samo Kavčič in najstarejša prebivalka Trdinove ulice Nada Mirtič so simbolično prerezali trak ter tako uradno odprli prenovljeno Trdinovo ulico, ki zdaj bogatejša za obnovljen vodovod in kanalizacijo, javno razsvetljavo in modernizacijo občinske ceste z opornim zidom. Zbrane prebivalce je nagovorila županja, odprtje sta z glasbo popestrila Martina Mravinec in Marko Simčič, program pa je povezoval Jaka Birkelbach.

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

V decembru 2017 je Občina Črnomelj pričela z obnovo gospodarske javne infrastrukture (obnova vodovoda in kanalizacije) na Trdinovi ulici v Črnomlju. Dela je na podlagi pogodbe v izvajanje prevzelo JP Komunala Črnomelj d.o.o.. Pogodba je bila v vrednosti 187.349,36 € brez* DDV podpisana dne 11.12.2017. Od tega so bila dela v razmerju 64 % za dela na obnovi kanalizacije (227 m) in 36 % za dela na obnovi vodovoda (dolžina 210 m). Dela so bila izvedena skladno s projektom, ki ga je izdelalo podjetje Ambiens d.o.o. Na koncu so se dela zaključila s kompletno obnovo voziščne konstrukcije lokalne krajevne ceste v širini 5 m in v dolžini 185 m.

Pogodbo za gradbeni nadzor in koordinatorstvo zdravja in varstva pri delu ob rekonstrukciji gospodarske javne infrastrukture na Trdinovi ulici v Črnomlju smo dne 13.12.2017 sklenili s podjetjem Ambiens d.o.o. iz Črnomlja v višini 4.270 € z DDV.

Hkrati se je na tem odseku izvedla tudi javna razsvetljava s postavitvijo 5-ih kandelabrov. Izvajalec javne razsvetljave je bilo na podlagi pogodbe na ključ v višini 19.752,51 € z DDV z dne 22.1.2018 podjetje Evi Črnomelj d.o.o.

Sočasno z gradbenimi deli je Telekom Slovenije d.d. zagotovil položitev zaščitnih cevi za optične telekomunikacijske povezave.

Zaradi naknadne potrebe po izvedbi nekaterih dodatnih del (na delu vodovoda in dotrajanim opornim zidom) je bil sklenjen aneks z JP Komunala Črnomelj d.o.o. v višini 16.012,36 € (od tega za vodovod 1.249,29 € brez* DDV in dela na obnovi zgornjega ustroja vključno z opornim zidom 14.763,07 € z DDV).

Skupna vrednost vseh del na obnovi gospodarske javne infrastrukture (obnova vodovoda in kanalizacije, postavitev javne razsvetljave in modernizacija občinske ceste z opornim zidom ter stroški nadzorstva) znaša 227.384,23 €, sredstva pa so bila v celoti zagotovljena iz proračuna Občine Črnomelj.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.