Izjava za javnost: Sestanek z namenom rednega obveščanja glede nezakonitih prehodov državne meje ob reki Kolpi

  • 06 September 2018 |

pdfIZJAVA ZA JAVNOST

Z namenom rednega obveščanja glede nezakonitih prehodov državne meje ob reki Kolpi je županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič, dne 5.9.2018, sklicala sestanek s predstavniki Policijske uprave Novo mesto, predstavniki krajevnih skupnosti in predstavniki političnih strank zastopanih v Občinskem svetu občine Črnomelj.

G. Anton Štubljar, vodja oddelka za državno mejo in tujce, Policijska uprava Novo mesto je pojasnil, da v Beli krajini na policijskih postajah v Črnomlju in Metliki, policisti opravljajo postopke z migranti v prostorih, ki niso predvideni za obravnavo večjega števila migrantov. Postopke z migranti policisti sedaj opravljajo v improviziranih prostorih na policijskih postajah, ki operativno izvajajo tudi funkcijo sprejemno registracijskega centra. Za učinkovito delo policisti potrebujejo ustrezno infrastrukturo, saj le tako varno, hitro in strokovno opravljajo svoje naloge in postopke z večjim številom migrantov. Sprejemno registracijski center je zgolj dislocirana enota policijske postaje, ki se bo vzpostavil le v skrajnem primeru, če bo Policija ocenila, da v obstoječi infrastrukturi ni več možna varna in strokovna izvedba postopkov z migranti. Po zaključenih postopkih policisti migrante bodisi vrnejo hrvaškim varnostnim organom ali nastanijo v Centru za tujce, v primeru izražene namere za vložitev prošnje za mednarodno zaščito pa predajo v Azilni dom.

Na območju občine Črnomelj je bilo v tem letu prijetih 1.713 migrantov. Policisti opažajo, da se je način prehajanja državne meje spremenil. Migranti, ki nezakonito prečkajo državno mejo, se poskušajo izogniti policijskemu nadzoru in stikom z lokalnim prebivalstvom, zato je njihovo odkrivanje oteženo. Ocena tveganja izkazuje potrebo po dodatni postavitvi panelne ograje, predvsem na odsekih ob Kolpi od vasi Otok do vasi Žuniči.

Na sestanku je beseda tekla tudi o odstranitvi smeti, o stroških intervencij povezanih z utopljenci ter o izvrševanju kaznivih dejanj s strani migrantov. Policisti v okviru možnosti pospravijo precejšen del zapuščenih predmetov oz. smeti ob državni meji. Policijska postaja Črnomelj ni prejela niti obravnavala novih naznanil o izvršenih kaznivih dejanjih migrantov.

Po informacijah pridobljenih na sestanku policija obvladuje trenutno situacijo.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.