Uradno odprtje stopnic pri OŠ Mirana Jarca

SPOROČILO ZA JAVNOST

Županja občine Črnomelj, Mojca Čemas Stjepanovič, ravnatelj OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Boris Mužar in eden najstarejših prebivalcev okoliških ulic Janez Schweiger, so v sredo, 19. 9. 2018, skupaj z učenci OŠ uradno odprli prenovljene stopnice pri OŠ Mirana Jarca Črnomelj, ki so zdaj zaživele v novi podobi s sredinsko ograjo in osvetlitvijo. V okviru odprtja stopnic so bila s predajo kolesa simbolično v uporabo predana še nova stojala za kolesa.

Za kulturni program in prijetno vzdušje so poskrbeli učenci in učiteljice OŠ Mirana Jarca Črnomelj, zbrane pa je nagovorila županja, ki je podala več informacij o novih pridobitvah.

Z deli na stopnicah je Občina Črnomelj pričela marca 2018. Izvajalec del je bilo podjetje TGH d.o.o. iz Črnomlja. Pogodbena vrednost del je znašala 149.460,69 EUR. Za projektiranje in nadzorstvo sta bili podpisani pogodbi s podjetjem Ambiens d.o.o. v skupni vrednosti 6.655,1 EUR. Torej je celotna investicija investicije 156.115,79 EUR. V okviru del je bila na stopnicah rekonstruirana kanalizacija, ki poteka pod stopnicami, odstranjene obstoječe betonske stopnice in podesti, izdelano je bilo novo stopnišče iz betonskih montažnih elementov ter litih betonskih podestov. Poleg tega je bil oporni zid očiščen in ustrezno utrjen. 82 stopnic ima po novem sredinsko ograjo z osvetlitvijo. Investicija je bila v celoti krita iz občinskega proračuna.

Zaradi vprašanj glede ureditve klančin za invalide in otroške vozičke naj pojasnimo, da se pri obnovi stopnic pri OŠ Mirana Jarca Črnomelj ni pozabilo na invalidne osebe in tudi ne na mamice z vozički. Preverili smo možnost umestitve klančin. Generalno gledano je celoten potek stopnišča prestrm, da bi lahko umestili tudi klančine za invalidne osebe in za otroške vozičke ter pri tem zadostili normativom in pravilnikom s področja premagovanja arhitektonskih ovir. Ti določajo maksimalne nagibe in tudi dolžine klančin in vmesne ravne podeste, tako da je prehod možen, ki pa mora biti predvsem varen. Strme klančine, ki so ponekod izdelane ob stopniščih služijo predvsem za potovalke na koleščkih in ne za invalidne osebe na vozičkih.

V okviru odprtja stopnic so bila pred športno dvorano OŠ Mirana Jarca Črnomelj s predajo kolesa simbolično v uporabo predana nova stojala za kolesa, ki se nahajajo še na drugih lokacijah v občini Črnomelj, in sicer pred Občino Črnomelj, pri športni dvorani OŠ Mirana Jarca, pri OŠ Dragatuš in na dveh lokacijah na novo urejenih parkirišč v Poslovno storitveni coni Majer.

V petek bo v okviru Evropskega tedna mobilnosti v Črnomlju potekal dogodek Igraj se v mestu – Dan brez avtomobila. V občini Črnomelj spodbujamo zmanjševanje onesnaževanja okolja in izbiro poti prijaznejše do narave, mesta in človeka. Zato smo se tudi s sprejeto Celostno prometno strategijo Občine Črnomelj v letu 2017 zavezali k izvajanju ukrepov za sistematično izboljševanje obstoječe infrastrukture za pešce in kolesarje. Eden izmed ukrepov je tudi ustvarjanje pogojev za kolesarjenje, kar med drugim zajema tudi nova parkirna mesta za kolesarje, ki so sedaj tudi uradno predana namenu.


nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.