Snapshots from the borders

PREDSTAVITEV PROJEKTA

»Snapshots from the borders« je mednarodni projekt Evropske Unije, v katerem bo tri leta (2018–2020) sodelovalo 31 občin, regij in nevladnih organizacij iz 13 držav EU. Iz Slovenije sodelujejo Mestna občina Maribor, Občina Črnomelj in ISCOMET – Inštitut za etnične in regionalne študije iz Maribora kot nacionalni koordinator.

Dolgoročni cilj projekta je krepiti sodelovanje in povezovanje občin, regij in nevladnih organizacij v Evropski Uniji, ki se neposredno soočajo s temi problemi na svojih mejah. »No more bricks in the wall – Nič več opek v zidove« je simbolični splošni moto tega projekta. Neposredni cilji projekta so:

1. informiranje širše javnosti in še posebej ključnih deležnikov z objektivnimi informacijami o problematiki migracij in še posebej posledic migracij za Evropo in Slovenijo,

2. spodbujanje nadaljnjega sodelovanja in povezovanja partnerjev projekta in

3. oblikovati predloge ustreznih politik na lokalnem, nacionalnem in EU ravni, kot tudi za njihovo usklajeno in učinkovito izvajanje.

Zloženka

 

 

AKTIVNOSTI

a) Okrogla miza ob Svetovnem dnevu beguncev - 20. 6. 2018

Leta 2000 so Združeni narodni razglasili 20. junij za mednarodni dan beguncev. V počastitev tega dne sta Občina Črnomelj in ZIK Črnomelj organizirala poseben dogodek, ki je bil 20. junija 2018 v prostorih ZIK Črnomelj. Ta prireditev je bila prva akcija, organizirana v okviru tri-letnega projekta Evropske unije »Snapshots from the Borders – Utrinki z mej” (2018-2020), v katerem sodeluje 31 lokalnih skupnosti in organizacij civilne družbe iz 13 držav članic EU.

Na okrogli mizi smo spregovorili o evropskih migracijskih tokovih in o vplivu le teh na življenje prebivalcev Bele krajine. Dotaknili smo se izzivov s katerimi se srečujemo, predstavili stanje na terenu ter razpravljali o morebitnih predlogih kako pripomoči k ozaveščanju prebivalcev o tematiki. Namen je obveščati evropske državljane, da je migracija zapleten in večdimenzionalen pojav in politično vprašanje, ki potrebuje prizadevanja in konkretne ukrepe ljudi in organizacij na vseh ravneh družbe.

Vabilo s programom
Informacija za javnost
Novica z dogodka s fotoutrinki

Borders 20062018 1 Small   Borders 20062018 2 Small

Borders 20062018 3 Small   Borders 20062018 4 Small

Film

 

b) Dogodek v sklopu Igraj se v mestu – Dan brez avtomobila – promocija projekta »Snapshots from the borders« – 21.9.2018

V okviru Evropskega tedna mobilnosti 2018, Projekta upravljanja mestnih središč in mednarodnega projekta Snapshots from the borders se je na parkirišču pri Črnomaljskem gradu odvijal celodnevni dogodek s cilji spodbujanja trajnostne mobilnosti, obuditve mestnega jedra, kot tudi širjenja informacij o spodbujanju oblikovanja ustreznih politik na lokalni, nacionalni in evropski ravni za rešitve migracij. Parkirišče pri Črnomaljskem gradu je za en dan dobilo večji pomen in postalo prostor za druženje, igro in izobraževanje.

Na stojnici Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj je bil predstavljen projekt »Snapshots from the borders – Utrinki z mej« in cilji projekta. Predstavitev projekta je ena od dejavnosti, ki se izvajajo v okviru mednarodnega projekta, v katerem sodelujejo obmejne lokalne skupnosti in nevladne organizacije iz 13 držav EU in ga so-financira EU. Skozi projekt se poskuša ozaveščati o odprtih vprašanjih v zvezi z migracijami v svetu, Evropi in v Sloveniji. Pomembno je, da se slišijo različna mnenja in ovire pri urejanju vprašanj, ki zadevajo migrante kot tudi sugestije, kako izboljšati postopke in nasploh urejanje vprašanj migrantov, v skladu z mednarodnim in notranjim pravom, ob polnem spoštovanju človekovih pravic in dostojanstva migrantov.

V okviru dogodka se je dogajalo veliko aktivnosti kot so PARK(iriščna) telovadnica, PARK(iriščni) teater, kjer nas je obiskalo več kot 560 otrok iz Vrtca Otona Župančič Črnomelj, OŠ Mirana Jarca, OŠ Loka, OŠ Dragatuš, OŠ Stari trg ob Kolpi, OŠ Vinica in OŠ Milke Šobar-Nataše. V popoldanskem času pa je potekal PARK(iriščni) BAZAR, kjer so potekale različne aktivnosti v sklopu stojnic. Otroke je razveselila še ena otroška predstava in različne animacijske aktivnosti, saj je PARK(irišče) za en dan postalo IGRIŠČE. V večernih urah se je prireditev preobrazila v PARK(irišče) GLASBE, kjer so nastopili Godba Črnomelj, Viviana Kukar in Andrej Bajuk ter kvartet Kvatropirci.

Program 21.9.2018
Plakat 21.9.2018
Novica z dogodka s fotoutrinki

Borders 21092018 1 Small   Borders 21092018 2 Small

Borders 21092018 3 Small   Borders 21092018 4 Small

Borders 21092018 5 Small   Borders 21092018 6 Small

c) Seminar za lokalne deležnike na področju migracij in vse zainteresirane – 28.9.2018

Seminar je ena od dejavnosti, ki se izvajajo v okviru mednarodnega projekta »Utrinki z mej-Nič več opek v zidove«, v katerem sodelujejo obmejne lokalne skupnosti in nevladne organizacije iz 13 držav EU in ga so-financira EU.

O odprtih vprašanjih v zvezi z migracijami v svetu, Evropi in v Sloveniji bodo na seminarju govorili predstavniki lokalnih skupnosti, Urada RS za oskrbo in integracijo migrantov, Zavoda za zaposlovanje RS ter strokovnjaki iz različnih znanstveno izobraževalnih institucij ter civilne družbe (glej program v nadaljevanju). Na seminarju boste prejeli izbor najpomembnejših mednarodnih in slovenskih pravnih dokumentov, ki urejujejo vprašanja beguncev.

Prepričani smo, da bo vsebina seminarja koristna tudi za zaposlene in občane vaše občine, zlasti za tiste ki delajo v obmejnih področjih in nosijo največje breme pri urejanju vprašanj, ki zadevajo begunce. Po drugi strani pa bi bilo zelo pomembno slišati njihovo mnenje in sugestije, kako izboljšati postopke in nasploh urejanje vprašanj beguncev, v skladu z mednarodnim in notranjim pravom, ob polnem spoštovanju človekovih pravic in dostojanstva beguncev. Na seminarju boste prejeli izbor najpomembnejših mednarodnih in slovenskih pravnih dokumentov, ki urejujejo vprašanja beguncev.

Več informacij o mednarodnem projektu boste našli v priloženi zgibanki ali na spletni strani projekta www.snapshotsfromtheborders.eu.

Vabilo s programom 28.9.2018

seminar 28092018 1 Small   seminar 28092018 2 Small

seminar 28092018 3 Small   seminar 28092018 4 Small

seminar 28092018 5 Small   seminar 28092018 6 Small

Objava seminarja na spletu – povezava: https://www.youtube.com/watch?v=DY-yOziz4Fs

d) Dodatne aktivnosti je bil tudi 11. Filmski tabor Kolpa 2018, ki je potekal med 3. in 5. julijem 2018 v Črnomlju in širši okolici Bele krajine.

18 slovenskih dijakov iz 12 srednjih šol se je filmsko izpopolnjevalo pod mentorstvom filmskih strokovnjakov: Maje Weiss, Borisa Petkoviča in Tadeje Pungerčar. Pomagali so jim asistenti: Tomislav Urh, Vito Bošnjak, Nina Baznik in Timon Leder.
Tema filmskega ustvarjanja so bili migranti.

Na taboru so nastali tri kratki filmi:

e) Udeležba na seminarju v Bruslju na temo vzpostavitev »Mreže obmejnih mest- 4. in 5.4.2019

Župan Andrej Kavšek se je udeležil seminarja, ki se je odvijal v Bruslju. Srečal se je z ostalimi predstavniki partnerjev iz projekta SFB, kjer so izmenjali izkušnje s področja migracij. Namen seminarja je bil združiti akterje, ki želijo okrepiti glas obmejnih območij in izpostaviti probleme in podati predloge za izboljšanje politike na vseh ravneh, lokalni, državni in ravni Evropske unije. V mreži se bodo povezovali partnerji z različnimi izkušnjami, ki bodo skušali ustvariti nove pristope in inovativne načine za reševanje vsakodnevnih vprašanj naše skupnosti, ki se ukvarjajo z migracijami. 
f) Mednarodno ocenjevanje dokumentarnih filmov na temo migracij – maj 2019
V mesecu maju sta Občina Črnomelj in Zavod za kulturo in izobraževanje Črnomelj pregledala 10 dokumentarnih filmov na temo migracij. Film, ki bo zbral najvišje ocene bo predvajan v času nacionalnega dogodka, ki bo 3.10.2019 v Ljubljani in kasneje tudi v Črnomlju ter Mariboru. Filmi, ki so bili v naboru:

ELDORADO by Markus Imhoof; TO THE FOUR WINDS/LIBRE by Michel Toesca; REVENIR/To Return by David Fedele & Kumut Imesh; STRANGER IN PARADISE, by Guido Hendrikx; FALLING FORWARD by Øystein Frøyland Norway, 2017; LAMPEDUSA IN WINTER di Jakob Grossmann; CITTA’ GIARDINO by Marco Picaredda and Gaia Formenti; ANOTHER NEWS STORY by Orban Wallace; IUVENTA by Michele Cinque; BUT NOW IS PERFECT by Carin Goeijers.

g) Mednarodno usposabljanje za izvajanje zagovorništva – 12.-14.9.2019, Milano 

Usposabljanje je bilo namenjeno predstavnikom partnerjev v projektu, ki bodo opremljeni za boljše načrtovanje in izvajanje ukrepov zagovorništva na ravni svojih ozemelj. Usposabljanje je zajemalo pripravo zagovorniških akcij, procesov, orodij ter metodologije, ki bodo koordinatorjem pomagale, da po usposabljanju razvijejo zagovorniško delo na lokalni ravni. Cilji usposabljanja so bili:

- Pridobiti orodja za načrtovanje in razvoj strategije zagovorništva

- Razviti kompetence in komunikacijske veščine, potrebne za delo zagovornika

- Izmenjava dobrih praks in vzajemno učenje

- Oblikovanje skupnih pristopov zagovorništva glede migracij.

Usposabljanja so se udeležili Tomaž Čurk, ZIK Črnomelj, Urška Korošec, Mestna Občina Maribor in mag. Franc Mlinar, ISCOMET Maribor – nacionalni koordinator projekta v Sloveniji.

spn
h) Župan Andrej Kavšek se je v četrtek, 3. 10. 2019 udeležil konference z naslovom "Vloga lokalnih skupnosti in drugih deležnikov pri upravljanju z migracijskimi tokovi" v Ljubljani, kjer je izpostavil težave, s katerimi se soočamo kot obmejna občina zaradi migracij.

Poudaril je, da se morajo ljudje ob meji počutiti varno in prisotne seznanil s težavami, s katerimi se soočamo:

- pomanjkanje primerne infrastrukture za potrebe patruliranja ob meji in učinkovitega sodelovanja med lokalnimi ljudmi ter
policijo (tudi razsvetljava, ceste, dostopnost, intervencije);
- uničenje poljskih poti zaradi intenzivnega nadziranja meje;
- smeti, ki jih puščajo migranti za seboj;
- padec vrednosti nepremičnin ob Kolpi;
- prevozi otrok v šolo;
- zagotavljanje zdravstvene oskrbe (intervencije zdravnika)
- zmanjšana prisotnost policije in posledično več vlomov.

Župan je še enkrat pozval državno oblast, da oblikuje ustrezne politike za zagotovitev varnosti občanov in preprečitev nezakonitih migracij na lokalni, nacionalni in EU ravni, kot tudi za njihovo usklajeno in učinkovito izvajanje. Na to želimo obmejne občine tudi skupaj opozoriti vlado, in sicer s pripravo pobude za izboljšanje razmer v obmejnih občinah.

72473865 2477450535808242 4854577624585863168 n    

i) Razstava »Migracije – med strahom in realnostjo« in film »Stranger in paradise« - Črnomelj, 22.10.2019

V torek, 22. oktobra, ob 18. uri smo v Kulturnem domu Črnomelj predvajali brezplačen ogled filma »Stranger in Paradise«. Film je posnel nizozemski režiser Guida Hendrikxa. Film je eden od nagrajenih filmov dokumentarnega natečaja projekta Snapshots from the borders.
Projekcijo je spremljala razstava »Migracije - med strahom in realnostjo«, ki je predstavljala celovite in realne informacije o stanju na področju migracij v Sloveniji in Evropi.

Dogodek je bil pripravljen v okviru kampanje »No more bricks in the wall – Nič več opek v zidove«, ki je simbolični cilj mednarodnega projekta Evropske Unije »Snapshots from the borders – Utrinki z mej«, v katerem tri leta (2018–2020) sodeluje preko 30 občin, regij in nevladnih organizacij iz vse Evrope.

snapshotsfromtheborders #nomorebricksinthewall

1234 789 456 852 

j) Koordinacijski sestanek na Malti (17.-19.2019) in ustanovitev Mreže mejnih mest in otokov

18. decembra 2019 je skupina sedmih lokalnih oblasti na Malti podpisala uradni sporazum o vzpostavitvi mreže mejnih mest in otokov (#BTIN). Mreža je bila ustanovljena na pobudo Občine Lampedusa in Linosa (Italija), ki je tudi koordinator projekta #SnapshotsfromtheBorders.

Poleg Lampeduse so ustanovni člani mreže Krajevni svet Marsa (Malta), Agios Athanasios (Ciper), Grande-Synthe (Francija), Pesaro (Italija), Siklósnagyfalu (Madžarska) in Straß v Steiermarku (Avstrija).

"Ključno je, da migracije postanejo del političnega procesa," je dejal Totò Martello, župan Lampeduse in Linose.

"Kot evropska in sredozemska obmejna mesta imamo enaka vprašanja in potrebe," je dejal Jožef Azzopardi, župan Marsa.

BTIN sestavljajo samo lokalne oblasti v mestih, ki se nahajajo na mejnih območji kot polnopravne članice. Namen je spodbujati sodelovanje in medsebojno podporo med mejnimi mesti in otoki, tako da se njihov glas predstavi nacionalnim, evropskim in mednarodnim institucijam, ki sprejemajo odločitve.
Mreža se bo osredotočila na vprašanja, povezana s solidarnostjo med mesti in državami, skupnimi potrebami lokalnih skupnosti in državljanov, učinkovitejšimi načini sprejema priseljencev, sodelovanje za povečanje skupne odgovornosti evropskih in držav članic, razvojno sodelovanje, mir in dialog med lokalnimi oblastmi.

#nomorebricksinthewall  

 brik  brik 1

 

k) Delavnica o izvajanju zagovorništva – 10.2.2020

10. 2. 2020 je na ZIK Črnomelj potekala delavnica o izvajanju zagovorništva z naslovom »Kako učinkovito promoviramo programe in dejavnosti, da pritegnemo pozornost in uporabnike prepričamo? Maja Novak je prisotne poučila kaj moramo vedeti o ciljni skupini, ki jo nagovarjamo in kje dobimo podatke o njej; Kako napišemo in oblikujemo promocijska besedila, da z njimi dosežemo namen; Kateri kanali so najbolj primerni za promocijo in kako jih uporabimo; Učinkovita promocija izobraževalnih programov na družbenem omrežju in spletni strani; Kako izdelamo učinkovito marketinško strategijo.

#snapshotsfromtheborders #nomorebricksinthewall

IMG 0511 IMG 0520 IMG 0554

l) Spletni sestanek s partnerji projekta - 26.3.2020

Glede na situacijo s COVID-19 se je vodilni partner odločil za izvedbo dveh sestankov o stanju na projektu ter obrazložitvijo situacije v posameznih državah glede korona virusa.

#snapshotsfromtheborders #nomorebricksinthewall

pdfVabilo na sestanek

m) Okrogla miza »Migracijski tokovi na Balkanski poti«

Občina Maribor, Inštitut za etične in regionalne študije ISCOMET in Občina Črnomelj so 19.6.2020 organizirali okroglo mizo na temo »Migracijski tokovi na Balkanski poti«. Okrogla miza je bila organizirana v okviru 20.6., ker je ta dan razglašen za Svetovni dan beguncev. Na okrogli mizi so sodelovali g. Dražen Gagulić, minister svetnik Veleposlaništva Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji, ga. Katarina Bervar Sternad, direktorica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, Ljubljana, ga. Nataša Posel, direktorica, Amnesty International Slovenije, mag. Franc Mlinar, ISCOMET Inštitut, Maribor, zasl. prof. dr. Silvo Devetak, predsednik ISCOMET, mag. Katarina Štrukelj, direktorica, Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, dr. Franci Jazbec, Vodja programov, Društvo odnos, Ljubljana, ga. Alenka Iskra, podžupanja, Mestna občina Maribor ter prek video posnetka župan Andrej Kavšek, Občina Črnomelj. Na ta način vsi udeleženi želijo prispevati tudi k odpravljanju strahov in predsodkov, ki so prisotni v slovenski družbi, predvsem zaradi zlorabe te teme v dnevnopolitične namene in spodbuditi oblikovanje stališč Slovenije do nastajajočega pakta Evropske unije o vprašanjih migracij in beguncev. Župan Občine Črnomej je v svojem prispevku izpostavil Probleme obmejnih lokalnih skupnosti v zvezi z nedovoljenimi migracijami.

#snapshotsfromtheborders #nomorebricksinthewall

8095202

Izjava Andreja Kavška, župana občine Črnomelj 

n) Spletni koordinacijski sestanek - 26.6.2020

Dne 26.6.2020 je potekal spletni seminar. V dopoldanskem delu je sodelovalo 15 županov in podžupanov, kateri so predstavili kakšne posledice je pustila situacija COVID – 19 na posameznem območju in kako je to vplivalo/a na migrante, ki gredo skozi naša območja. V popoldanskem delu pa so bile oblikovane delovna skupine, kjer so udeleženci skušali najti načine kako bi prilagodili program, da se bi lahko odzval na izredne razmere in omejitve COVID – 19.

#snapshotsfromtheborders #nomorebricksinthewall

j) Papež Frančišek je v dvorani Clementine v vatikanski apostolski palači v sredo, 10. 9. 2020, sprejel župana Lampeduse Totò Martello skupaj z delegacijo "županov meja", ki so vključeni v projekt "Utrinki z meja" (Snapshots from the borders).

Župan Martello se je v svojem govoru, naslovljenem na papeža Frančiška, dotaknil nekaterih vprašanj, povezanih z migracijskimi tokovi in nalogah obmejnih občin, ki so prve pri sprejemu migrantov.

"V trenutku, ko sem začel govoriti pred njegovo svetostjo, je moj glas zadrhtel," je na koncu sprejema dejal Martello.

"Papež Frančišek nas je opozoril, kako pomembno je ostati človeški in ostati enotni. Točno takšen duh je združil nas, župane obmejnih občin« je nadaljeval Martello, "saj se pogosto srečujemo z epohalnimi problemi, s katerimi se ne moremo soočiti sami. Ko se v oceanu najdeta dve ideji, ki preživita valove, iz tega lahko nastane nekaj izjemnega."

Projekt »Utrinki z meja«, ki ga financira Evropska unija, vodita občini Lampedusa in Linosa, združuje pa 36 partnerjev (19 mest, otokov in obmejnih občin iz 13 evropskih držav, ki so zaradi bližine, prve pri sprejemu migrantov, in 17 združenj civilne družbe).

Na sprejemu v Vatikanu je bila papežu Frančišku predstavljena tudi kampanja, ki jo je sprožil projekt Snapshots (Utrniki z meja). Prestavili so mu tudi idejo, da bi 3. oktober (datum, ko je bil leta 2013 tragičen brodolom migrantov v morju Lampedusa) postal evropski dan spomina na ta dogodek. 

Delegacijo, ki se je srečala s papežem Frančiškom, je vodil župan Lampeduse in Linose Totò Martello, sestavljali pa so jo:

- Andrej Kavšek - Črnomelj (Slovenija),
- Saša Arsenovič - Maribor (Slovenija),
- Josef Azzopardi - Marsa (Malta),
- Matteo Ricci - Pesaro (Italija),
- Martial Beyaert - Grande-Synthe (Francija),
- Andreas Babler - Traiskirchen (Avstrija),
- Johann Lappi (podžupan) - Straß in Steiermark (Avstrija).

Na koncu srečanja je župan Martello papežu Frančišku podaril sveti križ, ki ga je izdelal obrtnik z Lampeduze z lesom čolnov migrantov, in majico z napisom "Jaz sem ribič". Označbo oziroma hashtag je sprožil sam Martello kot opomnik, da za pomorščake ni ovir in da je treba pomagati vsem, ki so v težavah.

100920 1 or100920122316 0005 or100920122647 0109 

100920 10

 k) Dne 23. 9. 2020 so projektni partnerji (ISCOMET, Mestna Občina Maribor in Občina Črnomelj) izvedli delovno srečanje, kjer so opredelili nacionalne in evropske cilje zagovorništva, razpravljali in potrdili seznam lokalnih in nacionalnih deležnikov v projektu Snapshots from the borders.

IMG 20200923 104120 IMG 20200923 113426

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.