Odločba o ureditvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah: katastrska občina 1539 Mavrlen parcele 4888/1, 4886/1 in 4887

  • 08 Oktober 2018 |
nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.