Zaključena 31. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 16 Oktober 2018 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

31. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

Občinski svet Občine Črnomelj se je v ponedeljek, 15. oktobra, sestal na 31. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 14 točk dnevnega reda. Člani sveta so na seji obravnavali Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj ter ga tudi dokončno sprejeli. Obravnavali so tudi Sklep o lokacijski preveritvi na območju ZN Danfoss Črnomelj in ga tudi sprejeli, kar pomeni, da lahko družba Akrapovič d.d. začasno postavi skladiščni šotor. Svetniki so se seznanili še z Informacijo o razdelitvi denarne pomoči po neurju s točo.

Svetniki so na seji sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj (OPN), ki je bil v prvi fazi sprejet na prejšnji seji. Spremembe OPN so dostopne na spletni strani Občine Črnomelj.

Člani občinskega sveta so se seznanili tudi s podatki o razdelitvi pomoči po neurju s točo 8. 6. 2018 v občini Črnomelj. Po neurju s točo je bila ustanovljena komisija za dodelitev pomoči potrebnim po neurju v občini Črnomelj. Komisija je pozitivno obravnavala 541 vlog. Skupno je bilo tako razdeljeno 446.803,82 EUR pomoči. Denarne pomoči so se izplačevale s strani Centra za socialno delo Črnomelj, Območnega združenja Rdečega križa Črnomelj, Občine Črnomelj in Župnijskega Karitasa Črnomelj.

Tudi preko komisije se je koordinirala pomoč prostovoljcev, ki so hoteli pomagati pri odstranjevanju posledic toče in prekrivanju streh ter darovalcev materialnih pomoči (strešniki, hrana,…).

Črnomaljski svetniki so sprejeli Letni program športa v Občini Črnomelj in imenovali Heleno Domitrovič kot predstavnico Občine Črnomelj v Svet lokalnih skupnosti CSD Dolenjska in Bela krajina.

Gradivo 31. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.